Cultuur als 9e Millenniumdoelstelling?

juni 2005 -

Cultuur is een essentieel onderdeel van ontwikkelingssamenwerking en hoort op gelijke voet te staan met bijvoorbeeld voedselzekerheid, gezondheid en onderwijs. Deze stelling vormt de leidraad voor het evenement Beyond Diversity; Moving towards MDG nr. 9 dat Hivos organiseert op 2 juni 2005 in Amsterdam. Aanleiding is het tienjarig bestaan van het Hivos Cultuur Fonds.

image

Moving towards MDG nr. 9 verwijst naar de door de VN vastgestelde acht Millenniumdoelstellingen (Millennium Development Goals - MDG). In 2000 verplichtte de internationale gemeenschap zich deze doelstellingen in 2015 te realiseren. Concrete beloften, om serieuze vooruitgang te boeken in de ontwikkeling van het Zuiden. Geen van de acht gestelde doelen gaat echter over cultuur.

Cultuur moet een centralere rol krijgen in ontwikkelingssamenwerking, volgens Hivos. 'Vanwege de wezenlijke rol die cultuur speelt in maatschappelijke ontwikkelingsprocessen,' zegt Paul van Paaschen van het Hivos Cultuur Fonds. In de visie van Hivos dragen kunst en cultuur bij aan een maatschappij waar ideeën vrijelijk uitgewisseld kunnen worden. Van Paaschen: 'Door cultuur als negende millenniumdoel voor te stellen willen we prikkelen tot een discussie over de rol van cultuur in internationale ontwikkelingssamenwerking. Kunnen we haalbare doelen formuleren op cultureel gebied?'

De afgelopen tien jaar heeft het Hivos Cultuur Fonds honderden kleine en grote projecten gesteund. 'We zijn ook langjarig betrokken bij de opbouw van een bepaalde sector, bijvoorbeeld de speelfilmsector. Via het Hubert Bals Fonds steunen we producties. Daarnaast financieren we filmfestivals voor de distributie en het inhoudelijke debat, zoals het Zanzibar International Film Festival. Voor het stimuleren van nieuw talent steunen we filmscholen, bijvoorbeeld Imagine in Burkina Faso.'

En de komende tien jaar? 'Doel is en blijft om culturele expressie en de dialoog in het Zuiden te stimuleren, zodat ontmoetingen tussen culturen plaatsvinden en verschillende stemmen kunnen spreken. Die stemmen moeten we ook laten doorklinken in de letterlijk nogal naar afsluiting neigende Nederlandse maatschappij.'

Tijdens het evenement op 2 juni zijn er debatten over cultuur en ontwikkeling, met prominente nationale en internationale gasten, presentaties, een film- en poëzieprogramma en een tentoonstelling. Het volledige programma vindt u op www.hivos.nl/culturefund. ‘s Avonds vindt de Europese première plaats van de theatervoorstelling Black Moon van The Lunatics/Payung Hitam.