De millenniumdoelen

juni 2005 -

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen, waaronder Nederland, afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Deze afspraken zijn de millenniumdoelen. Dat betekent vóór 2015 onder andere: schoon water voor iedereen, basisonderwijs voor alle kinderen, extreme armoede halveren, verspreiding van AIDS en malaria stoppen en moedersterfte omlaag.

De eerste zeven doelen richten zich vooral op wat er in ontwikkelingslanden moet verbeteren. Het achtste doel slaat op wat ontwikkelde landen moeten doen: een eerlijk handelssysteem creëren, schuldverlichting voor ontwikkelingslanden en toegang tot betaalbare, noodzakelijke medicijnen. Elk jaar wordt de voortgang gemeten en internationaal gerapporteerd. Zo kan tussentijds druk worden uitgeoefend op rijke en arme landen om inspanningen te vergroten.

De onderwerpen van de millenniumdoelen zijn niet nieuw. Wel nieuw is dat voor het eerst een internationale afspraak is gemaakt met kwantitatieve, concrete doelen, gebonden aan een tijdpad. Zowel ontwikkelingslanden als donorlanden hebben zich vastgelegd op deze afspraken.

Hoe luiden de millenniumdoelen?

1. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 tenminste tot de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

2. In 2015 moeten alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen.

3. Bevordering van gelijke kansen voor vrouwen. Bijvoorbeeld: in 2005 gaan evenveel meisjes als jongens naar school.

4. In 2015 is het aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden overlijdt voor de vijfde verjaardag met tweederde teruggebracht ten opzichte van 1990

5. Het aantal vrouwen dat in het kraambed overlijdt, is vóór 2015 met driekwart verminderd ten opzichte van 1990.

6. Vóór 2015 is de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere grote ziektes stopgezet en teruggedrongen.

7. Het aantal mensen dat geen toegang heeft tot veilig drinkwater is in 2015 gehalveerd ten opzichte van 1990. Verder zijn de levensomstandigheden van tenminste honderd miljoen bewoners van krottenwijken in 2020 verbeterd. Regeringen zetten zich blijvend in voor de bescherming van het milieu.

8. Er wordt een mondiaal samenwerkingverband voor ontwikkeling gesloten, met afspraken over goed bestuur, rechtvaardige handel, bevordering van jongerenwerkgelegenheid, een oplossing voor het schuldenvraagstuk en de overdracht van nieuwe technologieën.

Wat doet Nederland aan de millenniumdoelen?

Nederland vindt het belangrijk resultaten te boeken bij ontwikkelingssamenwerking, en zet zich speciaal in voor het behalen van de millenniumdoelen. Nederland rapporteert regelmatig over de inspanningen van de Nederlandse regering: gaan er dankzij de Nederlandse steun meer kinderen naar school? Hebben meer mensen veilig drinkwater gekregen?

Minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking vindt dat er bovendien afspraken moeten komen over toegang tot voorbehoedmiddelen en rond zwangerschap en bevalling gezondheidszorg. Alleen dan is het mogelijk om de millenniumdoelen op het gebied van moeder- en kindersterfte, gender-gelijkheid en de strijd tegen HIV/Aids nog in 2015 te halen. Van Ardenne zei dit in haar openingsspeech voor de internationale ABCDE-conferentie voor ontwikkelingseconomen op 23 en 24 mei 2005 in Amsterdam. De minister wil dat regeringsleiders in september tijdens de VN-top in New York, waar de tussentijdse balans van de Millennium Ontwikkelingsdoelen wordt opgemaakt, daar alsnog afspraken over maken. Alleen wanneer vrouwen zelf mogen beslissen over het krijgen van kinderen, kan de armoede wereldwijd effectief worden bestreden.

NCDO is dit najaar een campagne gestart om de millenniumdoelen beter bekend te maken.