Blind Spaces, Brazilië: zien is onthullen

maart 2005 -

Beeldend kunstenaar Greg Streak (Zuid-Afrika) werkte in de maand februari 2005 met een aantal andere kunstenaars uit Zuid-Afrika, Brazilië en Libanon, aan het project 'Blind Spaces' in Belo Horizonte, Brazilië. Hoe ziet hij, met zijn 'buitenlandse ogen' de stad Belo Horizonte en wat zijn blinde ruimtes (blind spaces)?

De essentie van 'Blind Spaces', een videoproject in de steden Durban en Belo Horizonte, is kijken naar de ruimtes 'ertussenin'. Blinde ruimtes zijn ondergeschikte gebeurtenissen, personen of ruimtes die door hun tweederangspositie buiten de bestaande context van de maatschappij staan; ondanks het feit dat ze toch heel wezenlijke onderdelen binnen de matrix van het geheel vormen.

Blinde ruimtes worden ontdekt door te 'voelen' met onze ogen. Door anders en verder te kijken dan we normaal doen. Door erdoorheen te kijken, eromheen of ertussenin. Bijvoorbeeld door niet naar de gebouwen van een stad te kijken, maar juist naar de ruimtes die ontstaan tussen die gebouwen: braakliggende grond, een verlaten steeg, op een fly-over, onder de grond, boven de wolken, onder je voeten (voortdurend).

Belo Horizonte, net zoals de meeste steden, heeft veel blinde ruimtes. De beruchte favelas of sloppenwijken liggen aan de rand van de stad. Het zijn geen blinde ruimtes omdat ze niet zichtbaar zijn, maar omdat ze genegeerd worden - 'uit het oog, uit het hart'.

Het zien van de intimiteit tussen een moeder en haar zoon op een avond in een overvolle bus wordt zo'n blinde ruimte. De zoon die zijn moeders hand vasthield, aaide liefdevol haar vingers. Zij op haar beurt had haar arm om zijn schouders, troostend en beschermend. Dat kleine ogenblik van warmte tussen moeder en zoon, temidden van de hectiek van het alledaagse leven aan het eind van een vermoeiende week, wordt een blinde ruimte. Het van dichtbij gadeslaan van dit tafereel plaatst mijn blik in een blinde ruimte. Een ruimte die niet benoemd wordt vanwege de geheime status. Mijn voyeurisme wordt een blinde ruimte bij de gratie van anonimiteit. Deze interactie tussen moeder en zoon wordt het onderwerp van de blinde ruimte.

De resultaten van 'Blind Spaces' worden gepresenteerd in zes films en een uitgebreide publicatie waarin blinde ruimtes in Durban en Belo Horizonte vastgelegd worden. Dit project is een gezamenlijk initiatief van PULSE (Durban, Zuid-Afrika) en CEIA (Belo Horizonte, Brazilië), beide partners in het RAIN Artists' Initiatives Network.

February 2005, Belo Horizonte