Gate Foundation moet poorten sluiten

oktober 2005 -

De Gate Foundation, een instituut dat sinds 1988 een unieke bijdrage aan de kennisontwikkeling van moderne, hedendaagse niet-Westerse beeldende kunst in Nederland levert, moet zijn poorten sluiten. Ondanks het waarderende advies van de Raad voor Cultuur heeft staatssecretaris Medy van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten geen subsidie meer te verlenen.

De Gate Foundation is het eerste instituut in Nederland, en Europa, dat multiculturalisme, culturele diversiteit en integratie aan de orde heeft gesteld en daarbij aandacht besteedt aan de invloed en betekenis van migranten-kunstenaars voor de ontwikkelingen binnen de beeldende kunst in Nederland. Zowel oprichter Els van der Plas als haar opvolger Sebastian Lopez hebben activiteiten ontwikkeld om te laten zien hoe de beeldende kunst door kunstenaars met diverse culturele achtergronden is beïnvloed en hoe essentieel deze bijdrage is voor haar dynamiek.

In haar besluit verzoekt de staatssecretaris het Gate Foundation Kenniscentrum elders onder te brengen. Dit Kenniscentrum bestaat uit een kunstbibliotheek met 3000 banden en een archief met documentatie over meer dan 1000 kunstenaars uit 92 verschillende landen. De Gate Foundation is van mening dat met de opheffing het cultureel erfgoed van de beeldende kunst in Nederland aan zichtbaarheid verliest en beschouwt een overdracht als verspilling van kennis en kapitaal.