Prins Claus Prijs 2005 voor Zuid-Afrikaanse cartoonist Zapiro

oktober 2005 -

Op woensdag 7 december a.s. ontvangt de Zuid-Afrikaanse cartoonist Zapiro, alias Jonathan Shapiro (1958, Zuid-Afrika) in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam de Prins Claus Prijs van € 100.000 De prijs aan Zapiro vormt een erkenning voor zijn rol in sociale en culturele ontwikkeling.

image

© Zapiro

Met zijn satirische prenten plaatst Zapiro kritische kanttekeningen bij de huidige sociale en politieke situatie van Zuid-Afrika, het Afrikaanse continent en de rest van de wereld. De prijs sluit aan bij een nieuw thema dat het Prins Claus Fonds dit jaar hanteert: Humor en Satire. De tien andere laureaten zullen hun prijs van € 25.000 in hun eigen land in ontvangst nemen.

Zapiro, alias Jonathan Shapiro (1958, Zuid-Afrika) is een cartoonist wiens werk dagelijks te vinden is in toonaangevende Zuid-Afrikaanse kranten, in publicaties van mensenrechten- en bijstandsorganisaties en in de internationale pers. In de jaren 80 werkte hij voor anti-apartheid groeperingen. Zijn spotprenten staan bekend om hun trefzekere details en rake teksten. Met zijn satirische prenten stelt Zapiro ongerijmdheden en tegenstrijdigheden aan de kaak, brengt maatschappelijke kwesties onder de aandacht en plaatst vraagtekens bij politieke en maatschappelijke dogma’s en cliché ’s.

Vanuit een klimaat van raciale en sociale spanningen in Zuidelijk Afrika en de rest van de wereld werpt Zapiro zijn vlijmscherpe blik op nationale en internationale kwesties. Zijn tekeningen blijken een doeltreffend instrument voor maatschappelijke en culturele ontwikkeling. Hij geeft les aan jonge cartoonisten in Zuid-Afrika en leidt zo een nieuwe generatie op, gemotiveerd om de traditie van satire voort te zetten. De Prins Claus Prijs wordt toegekend aan Zapiro voor de hoge kwaliteit van zijn oeuvre en zijn gevatte en scherpzinnige commentaar op de sociale en politieke omstandigheden van de regio, in een tijd waarin grote behoefte is aan kritische analyses.