De Latijns-Amerikaanse architecte Ana Rascovsky bezocht het internationale congres Asia Design Forum. Dit forum werd van 31 juli tot 20 augustus 2005 gehouden in Kuala Lumpur, Maleisië. Ana Rascovsky werkt voor Supersudaca, een Latijns-Amerikaanse think tank voor architectuur onderzoek. Ze benadrukt het belang van goede zuid-zuid verhoudingen.

Kennisuitwisseling tussen architecten uit het Zuiden

september 2005 -

Het is heel belangrijk om goede contacten te hebben met andere ontwikkelingslanden. Wij als ontwikkelingslanden hebben met elkaar gemeen dat we allemaal te weten komen wat er in Europe of Amerika gebeurt, omdat die landen nu eenmaal veel publiceren en distribueren. We lopen dus altijd het gevaar dat we voorgekauwde ideeën overnemen, zonder dat we zelf onze eigen lokale ideologieën leren te ontwikkelen.

photo

Campus van Cyber Jaya, foto: Bart M. ter Haar Romeny

Het was heel interessant om te horen hoe lokale problematiek werd aangepakt in verschillende delen van de wereld. Gary Chang, bijvoorbeeld, een jonge architect uit Hong Kong, gaf een presentatie over hoe hij omgaat met maat en steeds veranderende materie. De Maleisische architect Huat Lim vertelde over materialiteit en extreem strenge wetten en regels. De indrukwekkende Dato Ken Young, die gefascineerd is door ecosystemen, herformuleerde het complete bouwconcept in Aziatische landen. Op het congres legde hij uit hoe hij technologie gebruikt om passieve energie in zijn gebouwen te creëren.

In de architectuur spelen in Azië heel andere dingen dan in Latijns-Amerika. Dit geldt zowel voor de algemene architectuurvisie van een land als ook voor de particuliere sector.

Tijdens het congres kregen we een rondleiding door Putra Jaya en Cyber Jaya, de twee nieuwe steden die door de vorige minister-president van Maleisië zijn gerealiseerd. Deze steden werden gebouwd als satellietsteden respectievelijk voor de financiële sector en het bedrijfsleven. We waren niet alleen onder de indruk van de enorme overdaad en het extreme karakter van het masterplan, maar ook van de onderdanige houding van de mensen ten opzichte van dit overheidsproject. We kregen de indruk dat er een groot gebrek aan kritiek op deze projecten was, en zelfs een zekere terughoudendheid van mensen om erover te praten.

In Latijns-Amerika is de situatie heel anders, daar worden projecten eindeloos besproken en bekritiseerd door architecten maar er wordt zelden iets gerealiseerd. Overheidsplanning bestaat bijna niet en steden worden gebouwd door de particuliere sector. Toch hebben onze steden door deze informele, onzekere en spontane aanpak meer 'leven', zoals dat nauwelijks te vinden is in het gereguleerde Maleisië.

De bezoekers van het Asia Design Forum waren onder de indruk van de presentatie over het werk en de werkwijze van Supersudaca. Onze 'doe-het-zelf-aanpak' werd warm ontvangen. Er waren ook een aantal overeenkomsten met enkele Aziatische landen, zoals India. Men was het er over eens dat de mate waarin een architect de werkelijkheid kan beïnvloeden vaak onderschat wordt.