Indiase uitgeverij Navayana tegen het kastenstelsel

april 2006 -

Aan de buitenkant is niet te zien wie bij welke kaste hoort in India. In tegenstelling tot kenmerken als ras en geslacht, lijkt kaste onzichtbaar. Toch is het de meest overheersende en invloedrijke maatschappelijke verdeling. (Lees meer over Het kastenstelsel in India). Ook nu rassendiscriminatie overal ter wereld aandacht krijgt en er sterke morele druk is om het een halt toe te roepen, wordt het kastenstelsel niet gezien als immoreel en wordt het door de religie in stand gehouden. Zoals B.R. Ambedkar, de grote voorvechter van de Dalit-beweging, zei: 'Hindoes ontlenen hun identiteit aan hun kaste'.

Sinds de onafhankelijkheid is er in India een tendens onder de intelligentsia en de elite om te weigeren om ook maar iets te maken te hebben met het kastenstelsel. Het kastenstelsel wordt gezien als iets dat alleen dalits en andere gemarginaliseerde groepen aangaat. Het is een onderwerp van ethnografisch onderzoek, iets dat wetenschappers tijdens veldwerk bestuderen, een categorie waarover gesproken wordt in termen van het mobiliseren van stemgerechtigde kiezers in de politiek.

Navayana (dat 'nieuw voertuig' betekent in Pali) is een onafhankelijke Indiase uitgeverij die zich inzet om aan te tonen dat het kastenstelsel de belangrijkste breuklijn is onder de Indiase samenleving. Navayana stelt zich tot doel om het kastenstelsel te doorgronden evenals deBoekomslag 'Brahman & Cricket' manier waarop het kastenstelsel aspecten van het dagelijks leven beinvloeden zodat strategieën kunnen worden ontwikkeld om het te bestrijden.

Navayana zet zich in om debat tot stand te laten komen over allerlei onderwerpen die met het kastenstelsel te maken hebben. De manier waarop het kastenstelsel werkt in de sportwereld en in de wereld van de populaire cultuur, bijvoorbeeld, wordt geanalyseerd in het boek Brahmans and Cricket. Het boek beschrijft hoe en waarom een moderne sport zoals cricket gedomineerd wordt door brahmans die slechts 3 procent van de Indiase bevolking uitmaken, en de rol die populaire cinema speelt bij het in stand houden van de status quo van het kastenstelsel. Een ander voorbeeld is het boek van de geschiedkundige Dilip Menon (The Blindness of Insight: Why Communalism is about Caste) dat binnenkort verschijnt, waarin hij stelt dat de discussie over het opkomen voor groepsbelangen en het secularisme eigenlijk over het kastenstelsel gaat.

Het is zeker geen makkelijk taak om het kastenstelsel te bekritiseren en er vraagtekens bij te plaatsen. Uitgeverij Navayana is een klein voertuig op weg in die richting.

Uitgeverij Navayana wordt ondersteund door het Prins Claus Fonds