World Water Forum in Mexico in het teken van water en cultuur

april 2006 -

Op 22 maart werd dit jaar in Mexico Stad de Wereldwaterdag gevierd. De ceremoniƫn vonden plaats tijdens het vierde World Water Forum, waar een week lang onder leiding van de Unesco van gedachten werd gewisseld over water en culturele diversiteit. In de sessies kwamen onderwerpen aan de orde als de lessen die van Indiaanse culturen geleerd kunnen worden en een verder uit te breiden Network of Water Anthropology dat op internet is gebaseerd. Gelijktijdig met het forum liep het eerste internationale Water and Film Event, waar enkele tientallen films over vrijwel alle aspecten van water werden vertoond.

photo

Kroonprins Willem-Alexander tijdens zijn toespraak

De problemen die men mondiaal met water ondervindt - te veel, te weinig, verkeerde kwaliteit - hangen nauw samen met de overbevolking. Sinds de begindagen van de ontwikkelingshulp wordt getracht met behulp van de inbreng van veelal westerse technische kennis oplossingen te brengen. De praktijk leert dat de aangedragen oplossingen meestal slechts een deel van de problemen uit de wereld helpen. Die problemen zijn vaak inherent aan de cultuur: religie, sociologische structuur, institutionele hiërarchie en persoonlijke waarden staan een verwacht implementatiepatroon in de weg. Voor het vinden van duurzame oplossingen is het dan ook noodzakelijk om de diversiteit van culturele waarden mee te nemen.

De directeur-generaal van de Unesco, Koïchiro Matsuura, merkte in zijn speech op dat de culturele dimensie van water een beter begrip vereist. Hij benadrukte verder de noodzaak voor een ethisch verantwoord systeem voor waterbeheer, met respect voor traditionele en lokale kennis.

De stad Mexico zelf is gebouwd op een voormalig meer, waar oude beschavingen de eerste nederzettingen optrokken. De gevolgen hiervan zijn onder meer zichtbaar aan de steeds schever staande kathedraal op het Zócalo, het grootste plein in het oude hart van de stad. Zo'n dertig kilometer ten zuiden van Mexico vinden we Xochimilco, de restanten van de hoofdstad van de Azteken: een netwerk van kanalen en kunstmatige eilanden die de inspanningen van de Azteken weerspiegelen om onder moeilijke omstandigheden te overleven. Xochimilco staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.