Art Studio in Macedonië leidt jonge schilders op

augustus 2006 -

In de Balkan zijn de laatste jaren vele kleinschalige kunstenaarsinitiatieven van de grond gekomen. Ze opereren onder moeilijke omstandigheden, maar bereiken dankzij een grote inzet soms goede resultaten. Neem bijvoorbeeld de NGO Art Studio in Skopje, de hoofdstad van Macedonië.

"Voor veel mensen die bij ons schilderen, biedt kunst een nieuw perspectief," zegt initiatiefnemer Irena Gapkovska. "Enkele jaren terug kwam hier Alexander binnen, een getalenteerde, maar moeilijke, soms agressieve jongen. Zijn ontwikkeling als schilder heeft hem een evenwichtiger mens gemaakt. Inmiddels studeert hij aan de Sorbonne in Parijs."

image

Never Ending Love, een schilderij van een Art Studio-student

De studio heeft in de acht jaar van zijn bestaan driehonderd studenten opgeleid. Ongeveer vijftig daarvan zijn thans bezig hun carrière als kunstenaar verder uit te bouwen in het buitenland. "Een goede financiële basis ontwikkelen is moeizaam,” vertelt Gapkovska. “Studenten betalen 25 euro per maand, waarbij alle kosten zijn inbegrepen. Dankzij een bijdrage van de The International Music and Art Foundation uit Liechtenstein zijn we in staat gratis lessen aan te bieden aan een selecte groep van getalenteerde leerlingen die dit maandbedrag niet kunnen betalen.”

Het kunstklimaat in Macedonië verandert. Er ontstaan steeds meer netwerken die zich bezighouden met verschillende disciplines, vaak gericht op community art. Maar volgens Gapkovska gaat het langzaam. “Ons land kent nog altijd veel bestuurlijke wisselingen en dus weinig zekerheid. Het ministerie van Cultuur verleent bescheiden subsidies, maar vooral aan verouderde instituten. Nieuwe initiatieven zoals het onze, krijgen echter wel bestaansrecht. Ze worden steeds meer serieus genomen.”

Het kunstaanbod in Macedonië is vooralsnog bescheiden, aldus Gapkovska. “Er zijn wat exposities, concerten en jazzfestivals, maar die krijgen geen aandacht in de lokale media. Die houden het bij politiek en sport.”