Nieuwe Afrika-tentoonstelling in Tropenmuseum

december 2006 -

De nieuwe Afrika-tentoonstelling in het Tropenmuseum geeft een inspirerend beeld van de vele gezichten van de Afrikaanse cultuur. Het historisch speelveld is de twintigste eeuw: een periode waarin vrijwel heel Afrika werd gekoloniseerd, en waarin vervolgens de onafhankelijkheid van nieuw gevormde staten zijn beslag kreeg. De kunst en cultuur weerspiegelen de eigen kracht en geloof maar ook de heftige veranderingsprocessen die Afrika heeft ondergaan.

image

Portret van een jonge vrouw, Babacar Lô, Senegal, 2001

Afrika ten zuiden van de Sahara is bijna drie keer zo groot als Europa en kent grote onderlinge verschillen. Dat laatste geldt ook voor de door het Tropenmuseum verzamelde voorwerpen uit deze regio. De objecten weerspiegelen de contrasten, van de dynamiek tussen het oude en het nieuwe, tussen ritueel en populair, tussen hofkunst en straatkunst. De voorwerpen zijn afkomstig van tientallen culturen uit ongeveer twintig landen, zoals het eeuwenoude Ashanti-koninkrijk in Ghana of de Yoruba in Nigeria.

Kernbegrippen in de tentoonstelling zijn vitaliteit, diversiteit en verbeeldingskracht. De indeling volgt vijf thema’s: status, geloof, maskerade, vorm en contact. Er is ruim aandacht voor de belangrijke rol die goden, krachten en voorouders spelen, maar de nadruk ligt op veranderingen, wisselwerking en innovatie. Niet alleen voorwerpen en verhalen verbeelden de vijf gekozen thema’s: tientallen unieke filmfragmenten confronteren bezoekers met koningen en ambachtslieden, maskerdansers en rappers. Ze maken duidelijk dat cultuur voor alles een schepping is van mensen.