'Vrouwen en ontwikkeling': workshop voor kunstenaars uit Ghana en Ethiopië

december 2006 -

De Foundation for Contemporary Art richt zich op het promoten en ontwikkelen van eigentijdse kunst in en buiten Ghana. De organisatie onderhoudt een actief netwerk van beeldend kunstenaars en fungeert tegelijkertijd als een kritisch forum over de ontwikkelingen in de Ghanese hedendaagse kunst. In november 2006 organiseerde de Foundation for Contemporary Art in samenwerking met de Alliance Française en de Franse Ambassade in Accra een workshop voor kunstenaars uit Ghana en Ethiopië. Deze workshop was georganiseerd rondom het thema 'Vrouwen en ontwikkeling' en had als doel het creëren van een interactie tussen de twee Afrikaanse culturen. Voor de kunstenaars bood het een interessante gelegenheid om ideeën en visies uit te wisselen en om het experiment op te zoeken, zowel op inhoudelijk als op technisch vlak.

photo

Adwoa Admoa aan het werk tijdens de workshop

Een onderdeel van de vijfdaagse workshop was een rondetafeldiscussie waar onder andere kunstenaars uit Ghana en Ethiopië - maar ook daarbuiten, verzamelaars, galeriehouders en critici bij betrokken waren. In dit debat werd vanuit verschillende invalshoeken de staat van de Afrikaanse hedendaagse kunst geanalyseerd en werden mogelijkheden onderzocht voor samenwerkingsverbanden tussen de aanwezigen. Als algemene conclusie gold dat uitwisselingen zoals deze van groot belang zijn voor de ontwikkeling van hedendaagse kunst in Afrika. De aanwezige kunstenaars benadrukten ook zelf dat zij actief op zoek zijn naar nieuwe referentiekaders. De Ethiopische kunstenaars "waren onder de indruk van de diversiteit waarmee de Ghanezen het onderwerp benaderden". De visuele variatie komt tot uiting in het gebruik van de veelal geabstraheerde objecten, gemengde technieken en het overstijgen van de letterlijke invalshoek. De Ghanezen zelf beschreven de werkwijze van de Ethiopische kunstenaars als "krachtig en invloedrijk". Op een nog nader te bepalen tijdstip zullen ten minste twee Ghanese kunstenaars die deel uitmaakten van de workshop naar Ethiopië afreizen om daar de culturele dialoog tussen Oost- en West-Afrika voort te zetten.