Alternatieve Nobelprijs voor internationaal poëziefestival Medellin

december 2006 -

De Right Livelihood Awards zullen 8 december 2006 worden uitgereikt in het Zweedse parlement, aan de vooravond van de officiële Nobelprijsuitreiking. Een van de in het oog springende winnaars dit jaar is het Festival Internacional de Poesia de Medellin (Colombia). Dit poëziefestival toont, volgens de jury, hoe 'creativiteit, schoonheid, vrije expressie en gemeenschapszin kunnen bloeien temidden van diepgewortelde angst en geweld, en deze zelfs kunnen overwinnen.' Toen in 1991 de eerste editie van het poëziefestival van start ging, wilden de initiatiefnemers, dertien dichters, poëzie inzetten als wapen tegen het geweld, de armoede en maatschappelijke ontwrichting die Colombia teisterden en dagelijks tientallen doden eisten. Inmiddels is het festival uitgegroeid tot het grootste poëziefestival ter wereld, met optredens van dichters uit de gehele wereld en bezoekersaantallen die de 100.000 overstijgen.

photo

Gloria Chvatal, Fernando Rendón, Gabriel Jaime Franco - foto: Ana Lucia Flo

Toen de Zweeds-Duitse schrijver, beroepsfilatelist en voormalig parlementariër Jacob von Uexhull in 1980 de Right Livelihood Awards in het leven riep, was zijn oogmerk het belonen en ondersteunen van personen en initiatieven die een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het oplossen van problemen als milieuvervuiling, nucleaire dreiging en schending van de mensenrechten. Deze jaarlijkse onderscheiding, die inmiddels beter bekend is als 'de alternatieve Nobelprijs', heeft zich in de loop der tijd een status verworven die de echte Nobelprijs naar de kroon steekt. De basis voor het prijzengeld, dat jaarlijks rond de 270.000 euro bedraagt, legde Uexhull met de verkoop van een collectie zeldzame postzegels, aangevuld met donaties van particulieren.

Festivaldirecteur Fernado Rendón toonde zich in november 2006 tijdens een toespraak bij een conferentie over cultuur en ontwikkeling in Berlijn verheugd over de toekenning van de prijs en onderstreepte de doelstellingen van het festival: 'Ik ben ervan overtuigd dat cultuur een fundamentele rol moet spelen in ieder ontwikkelingsproces. Kunst en poëzie kunnen een beslissende bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van een nieuwe, humanere samenleving.'

Het Festival Internacional de Poesia de Medellin wordt sinds 1998 structureel ondersteund door Hivos, en ontving verder steun van het Prins Claus Fonds en Stichting DOEN.