Aminata Traore over de ontwikkeling van Afrika

december 2006 -

Volgens Aminata Traore, schrijfster en voormalig minister van Cultuur uit Mali, is cultuur bij internationale financiële instellingen altijd de laatst te consulteren portefeuille op de lijst. Gebrek aan waardering voor de eigen cultuur kan bijdragen aan onderontwikkeling stelt ze: "Als plastic emmers en slippers uit China de voorkeur hebben boven handbeschilderde kalebassen en uit leer gesneden sandalen heeft dat zijn weerslag op de economie, de vervuiling en de identiteit van het continent. Maar hoe kunnen we deze concurrentieslag winnen, als door privatisering en open marktwerking geïmporteerde massaproducten goedkoper zijn en we ons niet eens meer onze eigen producten kunnen veroorloven?"

Aminata Traore

Aminata Traoré, foto (c) Prins Claus Fonds

Aminata Traore was een van de vooraanstaande deelnemers aan de European Development Days, een groots opgezette conferentie over ontwikkelingsvraagstukken die van 15 tot en met 17 november in Brussel plaatsvond. Vele prominenten, huidige en vroegere Afrikaanse leiders, vertegenwoordigers van de EU en de Wereldbank gaven hun mening over de ontwikkelingen en toekomst van Afrika. Een expositie van hedendaagse Afrikaanse kunst, een Afrikaans filmfestival, een modeshow en een tentoonstelling van striptekenaars uit het continent omlijstten de lezingen en debatten. Hoewel kunst en cultuur zeker geen brandende thema's waren tijdens de sessies, kwamen de ontwikkelingsvraagstukken wel steeds binnen de verschillende culturele uitingen als onderwerp terug.

"De opgelegde structurele aanpassingsprogramma's van bezuinigingen en privatisering van de openbare diensten, open marktgrenzen, en het afschaffen van landbouwsubsidies waren in het voordeel van multinationals en hebben ertoe geleid dat de werkloosheid, het analfabetisme en het sterftecijfer nog nooit zo hoog zijn geweest in Afrika. De Wereldbank zou moeten worden aangeklaagd." Deze uitspraak van Aminata Traore was aanleiding voor de film Bamako van Abderrahmane Sissako, waarin tijdens een volkstribunaal op een binnenplaats in Bamako getuigenis wordt afgelegd tegen de Wereldbank.

Armoede, werkloosheid en migratie kwamen ook bij de andere kunstuitingen op de conferentie als onderwerp steeds terug. Toch is Aminata Traore het oneens met de gedachtegang dat armoede het hoofdkenmerk van Afrika is: "Integendeel: Afrika is het slachtoffer van zijn rijkdommen!"