Nigeriaanse radiosoap met maatschappelijke boodschap

januari 2006 -

Liefhebbers van radiosoaps in Nigeria kunnen zich verheugen op een nieuwe serie over de kloof tussen man en vrouw in Nigeria. Het idee komt van producente en scriptschrijfster Abiodun Rasidat Olufemi-Ogidan uit Ibadan, Oyo State, Nigeria. "Ik wilde een stuk schrijven over het kindvrouwtje dat slachtoffer is in onze maatschappij waar mannen de dienst uitmaken. Deze vrouwen hebben geen toegang tot onderwijs. Het enige wat van hen verwacht wordt, is dat ze zullen trouwen."

Abiodun Rasidat Olufemi-Ogidan met een Tanziaanse collega tijdens het monteren van radio-opnamen

Olufemi-Ogidan volgde onlangs de twaalf weken durende cursus Soaps and Society van het Radio Nederland Training Centrum in Hilversum, Nederland. Ze vertelt dat de deelnemers van deze cursus getraind werden in montagetechnieken en het doen van vooronderzoek. Ook leerden ze hoe ze beter kunnen inspelen op de behoeftes van veel verschillende doelgroepen. “We hebben geleerd om doelgroepen in kaart te brengen en om verhaallijnen, personages en maatschappelijke boodschappen aan te passen, zodat ze aantrekkelijk zijn voor ‘micro-doelgroepen’.”

Olufemi-Ogidan heeft meer dan tien jaar ervaring met het produceren van drama voor Ibadan National Station, een onderdeel van de Federal Radio Corporation van Nigeria. Met haar werk heeft ze vaak maatschappelijke wantoestanden aan de kaak gesteld, waarbij ze zich al eerder richtte op specifieke doelgroepen zoals vrouwen en kinderen.
Er is een belangrijke reden waarom de producente voor dit medium kiest. “Televisie is niet alleen duur, er is ook elektriciteit voor nodig en dat heeft niet iedereen. Wel heeft iedereen een radio, zelfs in de meest afgelegen dorpen. Het is daarom heel belangrijk om radiosoaps te gebruiken voor informatieoverdracht over onderwerpen als HIV of kindermishandeling. En dat het werkt, blijkt wel uit de reacties van luisteraars.”

Alhoewel er geen universele dramatheorie bestaat en er overal veel verschillende tradities bestaan, benadrukt Olufemi-Ogidan dat veel maatschappelijke problemen wel universeel zijn. Het sterkste punt van de cursus Soaps and Society was dat de deelnemers er nieuwe opvattingen uitwisselden over hoe drama effectief kan worden ingezet om doelgroepen te overtuigen van het belang van bepaalde maatschappelijke vraagstukken.