Theatre Embassy: theater en samenlevingsopbouw

juni 2006 -

"Spel en theater zijn nauw verbonden met het proces van culturele ontwikkeling," aldus Berith Danse van Theatre Embassy. "Versterking van de identiteit van de mens staat bij ons hoog in het vaandel. Daarbij gebruiken we kunstenaars en educatieve theaterorganisaties uit het Noorden en het Zuiden." Theater Embassy uit Amsterdam is al ruim vijf jaar actief, maar in Nederland zelf nagenoeg onbekend. "We opereren vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Daarnaast zijn we present op het Urban World Forum in Vancouver, dat in het teken staat van globalisering en ontwikkelingssamenwerking," vertelt Danse. "We werken liefst langere tijd samen met partners, omdat dit meer tastbare resultaten geeft. Het dansproject Huellas bijvoorbeeld, dat we samen met tien dansers uit Honduras hebben gemaakt over de rol van geweld in Midden-Amerika, is een voorstelling die door Nicaragua, El Salvador, Honduras, Cuba en Costa Rica reist."

photo
niet beschikbaar

Zodra kunstenaars zich bezighouden met samenlevingsopbouw, is het artistieke resultaat niet interessant, luidt een wijdverbreid misverstand. “Dat komt door het separatistische denken in Nederland, maar dat verandert de komende jaren nog wel. In Groot-Brittannië en Frankrijk is het al veel gewoner om kunst in te zetten voor sociale doelen - met vaak mooie resultaten,” legt Danse uit. “Een tijdje terug traden we in een kleine stad in China op. Na afloop kwam er een vrouw naar me toe die tien jaar eerder had deelgenomen aan een theaterproject dat we daar toen deden met een groep vrouwen die straatarm waren en onder zware omstandigheden leefden. Ze was speciaal naar de voorstelling gekomen om mij te bedanken. Dat project was voor haar van grote betekenis geweest bij de ontwikkeling van haar zelfvertrouwen. Inmiddels heeft ze al jaren een goede baan.”

De Theatre Embassy wordt ondersteund door het Hivos Cultuurfonds, Stichting Doen, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het ICCO.