Naar een nieuwe dialoog over de islam

mei 2006 -

De Pakistaanse hoogleraar godsdienststudies Riffat Hassan over religieuze stereotypen, ethiek en geweld.

De gebeurtenissen van 11 september 2001 hebben geleid tot een verregaande polarisatie tussen het westen en de islamitische wereld, waarbij vooral de meest extreme opvattingen aandacht krijgen.

In Pakistan bijvoorbeeld is de dialoog over de islam gekaapt door "religieuze extremisten" en de dialoog over mensenrechten door "anti-religieuze extremisten". Het is van vitaal belang om deze discussie te verbreden met een derde optie, die is geworteld in de ethische principes van de koran en die past bij het geloof en de aspiraties van gewone moslims.

Dit zei Riffat Hassan, hoogleraar godsdienststudies aan de universiteit van Louisville, tijdens een lezing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De lezing was georganiseerd door de Society for International Development, een mondiale niet-gouvernementele organisatie voor internationale samenwerking en ontwikkeling. De tekst van deze lezing is in zijn geheel beschikbaar als pdf-document.

Riffat Hassan is sinds kort hoofd van het Iqbal International Institute of Islamic Research in Lahore. Dit door de Pakistaanse overheid gefinancierde instituut wil met name de dialoog tussen islamitische wetenschappers wereldwijd bevorderen. Een belangrijke activiteit is daarnaast het verbeteren van de kwaliteit van het religieuze onderricht op scholen in Pakistan.