Publicatie over 'House of Wonders Museum' op Zanzibar

oktober 2006 -

In The House of Wonders is het nationale museum van Zanzibar gehuisvest. In 2005 werd in dit 19de-eeuwse paleis het museum voor de geschiedenis en cultuur van Zanzibar geopend. Het museum is het resultaat van een internationaal samenwerkingsproject gericht op beheer en behoud van cultureel erfgoed. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) speelde hierbij een adviserende en initiërende rol.  

Binnenkort verschijnt The Zanzibar House of Wonders Museum - Self-reliance and Partnership, waarin dit samenwerkingsproject wordt beschreven. De auteurs zijn: professor Abdul Sheriff, voormalig hoofdcurator van het Zanzibar museum; Paul Voogt, hoofd communicatie van het Tropenmuseum Amsterdam; en Mubiana Luhila, hoofd van het Center for Heritage Development in Afrika.

Het House of Wonders is niet alleen een voorbeeldproject op het gebied van erfgoed en duurzaamheid. Ook laat het zien hoe samenwerking niet hoeft te leiden tot afhankelijkheid, maar hand in hand kan gaan met autonomie en zelfbewustzijn.
Het boek biedt een case study in cultuur en ontwikkeling, waarin wordt onderzocht wat het belang van het museum is voor de bevolking en voor economische ontwikkeling. Ook laat het iets zien van de rijke geschiedenis en cultuur van Zanzibar.

The Zanzibar House of Wonders Museum - Self-reliance and partnership.
A Case Study in Cultural Development

A. Sheriff, P. Voogt, M. Luhila
(KIT Publishers, Amsterdam, € 25,--)