Museumhandboek vertaald voor Portugeestalige Afrikaanse landen

september 2006 -

Professionalisering van musea in de Lusofone Afrikaanse landen was het doel van een eind augustus gehouden werkconferentie in Nairobi. Luiza Monteiro da Silva, een van de initiatiefnemers, toont zich tevreden: "We hebben meer resultaat geboekt dan verwacht." Da Silva is bestuurslid van de stichting Culturalia, die de bijeenkomst in samenwerking met Africom, de Afrikaanse afdeling van de International Council of Museums (ICOM), organiseerde.

De deelnemers aan de werkconferentie waren erfgoedspecialisten uit Angola, Mozambique, Guinee-Bissau, Kaapverdië en São Tomé en Handbook of Standards Príncipe. De afgelopen maanden hebben zij hard gewerkt aan de vertaling van het Handbook of Standards, een ICOM-handboek voor de deskundigheidsbevordering van musea.

"Elke deelnemer had zich al geruime tijd met het handboek beziggehouden," vertelt Da Silva. "De conferentie diende vooral voor de afstemming van eerder uitgewisselde versies. Dat bleek toch nog een hele klus, maar het is goed verlopen. De vertaling vanuit het Engels en Frans in het Portugees is klaar. We hopen met steun van ICOM en Africom het boek nu ook uitgegeven te krijgen. Alleen publicatie op internet is echt te beperkt."

De vertaling van het handboek is niet het enige resultaat van de bijeenkomst. "We hebben een eerste stap gezet voor de oprichting van een netwerk om meer kennis uit te wisselen en dat is hard nodig, zo is gebleken. De deelnemers hadden elkaar zo veel te vertellen. Daarnaast is een voorstel geformuleerd om een opleiding op te zetten. In de betrokken landen is nauwelijks kennis over museologie voorhanden. De school die we voor ogen hebben moet niet alleen praktisch gericht zijn, maar mensen ook kunnen ondersteunen in denkprocessen om beleid te kunnen maken."

De werkconferentie in Nairobi werd mede gefinancierd door het Prins Claus Fonds en de Ford Foundation.