Vijftien jaar DOEN

september 2006 -

"Vorig jaar bezocht ik in Ethiopië een cultureel centrum, opgezet door Music May Day," vertelt Mechtild van den Hombergh, directeur van Stichting DOEN. "Staan daar van die slimme jongeren met merkkleding en Nikes aan. Zijn dat de mensen die wij willen bereiken, vraag je je dan af. Nou nee, niet alleen natuurlijk, maar tegelijkertijd ook weer wel. Zulke initiatieven zijn nu eenmaal vaak niet voor de allerarmsten bereikbaar. Maar de voorbeeldfunctie die er van kan uitgaan is wel van groot belang om minder kansrijken te bereiken."

image

Stichting DOEN bestaat deze maand vijftien jaar. Het fonds werkt aan een leefbare wereld door het ondersteunen van initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling, cultuur en welzijn. De stichting ontvangt gelden van de Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Loterij en de BankGiro Loterij.

Van den Hombergh heeft een heldere visie op haar werk. "Onze steun aan Music May Day illustreert op duidelijke wijze wat wij proberen te bereiken. Projecten die we steunen moeten vooral de culturele infrastructuur stimuleren. We heten niet voor niets Doen. Onze steun heeft altijd betrekking op ondernemen, opbouwen, duurzaamheid en cultuur als maatschappelijke kracht. Sinds 2000 ontvangen wij ook gelden voor cultuurprojecten in Nederland. Overigens is DOEN de afkorting voor Duurzame Ontwikkeling En Natuurbehoud."

"Bij de cultuurprojecten is toegankelijkheid, participatie en opbouw van de culturele infrastructuur de rode draad geworden en we zijn van plan daar mee door te gaan," vertelt Van den Hombergh. "Zo ondersteunen we Music in Me, een organisatie die muziek in het Midden-Oosten inzet als communicatiemedium, voor een periode van drie jaar met jaarlijkse evaluaties. Met deze werkwijze hopen we in de toekomst nog meer kwaliteit en kwantiteit te bereiken."