Book Café in Harare spil van cultureel leven in Zimbabwe

augustus 2007 -

De deplorabele toestand waarin Zimbabwe verkeert, voedt de wens van jonge artiesten en kunstenaars om zich te uiten, maar dat wordt steeds moeilijker. De Pamberi Trust, initiatiefnemer van het Book Café, speelt een centrale rol in het culturele leven in de hoofdstad Harare. Artistiek directeur Paul Brickhill: "De situatie hier verslechtert elke dag. Onze algemeen directeur wordt bedreigd met arrestatie. Dagelijks zijn er urenlange stroomstoringen. Voedsel en water worden steeds schaarser. Dit weekend gaan we letterlijk op jacht om voedsel te zoeken voor ons restaurant in het Book Café." Brickhill is een van de drijvende krachten achter het succes van het Book Café.

 "De onderdrukking leidt in Zimbabwe tot artistieke zoektochten. Vooral de jongere generatie onderzoekt haar identiteit, erfgoed en de mogelijkheden om zich met politiek getinte kunstuitingen te manifesteren. Veel jongeren zijn actief met theater en muziek, maar vooral poëzie is populair. Humor en satire zijn daarbij veel gebruikte stijlmiddelen. Behalve een enorme vernieuwingsdrang zien we tegelijkertijd ook een herwaardering voor meer traditionele vormen, waarbij in de muziek vooral Afrojazz en fusion opbloeien. Ook de mbira, een duimpiano, wordt weer erg veel bespeeld door jongeren. De opleving is opmerkelijk omdat veel muzikaal talent het land verlaten heeft. Vier miljoen van de veertien miljoen inwoners hebben in de afgelopen zeven jaar Zimbabwe verlaten. Anderen stierven aan aids. Het culturele klimaat krijgt nu vooral gestalte door de inzet van jongeren."

Het Book Café bestaat in zijn huidige vorm tien jaar. Cultureel ondernemerschap en capaciteitsopbouw gaan hier hand in hand. Er zijn maar liefst vijfhonderd optredens per jaar. Daarnaast zijn er faciliteiten om artiesten te ondersteunen. Paul Brickhill: "We werken veel met partnerships. We voeren een woest marketingbeleid. Artiesten worden betaald uit recettes. Salarissen, huur en overhead worden gefinancierd uit horecaopbrengsten. Activiteiten als workshops en lezingen, financieren we met fondswerving, een vijfde van ons budget. Doordat we dit al jaren lang doen, hebben we een goede balans gevonden tussen het integer presenteren van kunst en ondernemerschap. Maar het is dagelijks knokken om dat vol te houden."