Centrum Internationale Erfgoedactiviteiten nieuwe partner Kracht van Cultuur

februari 2007 -

Als centraal punt voor advies en informatie over gemeenschappelijk cultureel erfgoed, is het CIE (Centrum voor Internationale Erfgoedactiviteiten) een logische nieuwe partner voor Kracht van Cultuur.

Projecten op het gebied van internationaal erfgoed zijn er al decennia. Maar de kennis die tijdens zo'n project wordt opgedaan, kwam tot voor kort nergens samen. Om een geheugen voor erfgoedprojecten te creëren, werd in 2006 het CIE opgericht. Dit centrum concentreert zich op activiteiten rond gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Het CIE geeft advies en begeleiding bij lopende en nieuwe projecten op dit terrein, werkt aan een database van erfgoedactiviteiten, onderhoudt een netwerk van internationale experts, en streeft ernaar het onderwerp ook voor een breder publiek op de kaart te zetten. Daarnaast haakt het CIE aan bij concrete lokale projecten in landen als Australië of Sri Lanka.

In 2007 wordt van Sri Lanka, Zuid Afrika, Indonesië en Suriname de huidige staat van erfgoedbehoud en -onderzoek geïnventariseerd. De resultaten worden gepresenteerd op een viertal landendagen, waarvan de eerste zal gaan over Indonesië.

Omdat er vaak overlap is in de werkzaamheden, houdt het CIE zich niet alleen bezig met gemeenschappelijke erfgoedprojecten, maar ook met cultuur en ontwikkeling. In Afghanistan bijvoorbeeld, worden musea in Kaboel weer in oude glorie hersteld. Voor het restaureren van de bazaar van Tashqurghan - in 1981 door de Sovjets verwoest - zijn nog niet genoeg fondsen bijeengebracht, maar met de herbouw van het Nationale Museum in Kaboel is al een begin gemaakt. In april 2007 zal daar de eerste tentoonstelling openen, met foto's van de bazaar in Tashqurghan vóór de vernietiging. Vaak wordt bij dit soort projecten de te verwachten groei van het toerisme in de betreffende regio als groot voordeel genoemd. Maar in Afghanistan gaat het om herstel van cultureel bezit, dat onmisbaar is voor behoud en herstel van de eigen culturele identiteit.