Conferentie over kunst en cultuur in ontwikkelingssamenwerking

februari 2007 -

Een internationaal gezelschap van beleidsmakers en vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties kwam van 25 tot en met 27 januari in Wenen bijeen voor de conferentie European Network: Culture and Development. De Oostenrijkse organisatie Kulturen in Bewegung organiseerde de conferentie in samenwerking met het Duitse CulturCooperation. De conferentie is onderdeel van een driejarig EU-project getiteld Culture and Development, dat zich richt op de integratie van artistieke en culturele programma’s in ontwikkelingssamenwerking.

De conferentie kwam vooral tot leven bij de presentatie van twee praktijkvoorbeelden uit Zanzibar en Oeganda. Professor Abdul Sheriff, de voormalig directeur van het House of Wonders Museum op Zanzibar, vertelde instructief over de valkuilen van met buitenlands geld ondersteunde projecten en over het belang om zelf eigenaar te blijven van projecten.

Stephen Rwangyezi uit Kampala hield een bevlogen verhaal over zijn Ndere Centre, een enorm netwerk van meer dan tweeduizend aan elkaar gelieerde Oegandese traditionele dans- en theatergroepen. Juist de arme bevolkingsgroepen houden vast aan de traditionele cultuur, en het netwerk draagt enorm bij aan hun mondigheid, zelfrespect en maatschappelijke betrokkenheid.

Een door veel conferentiegangers gevoeld probleem is de afstand tussen de kunstwereld en ontwikkelingssamenwerking. Aanvragers van culturele projecten raken bovendien verstrikt in een jargon van sustainability, empowerment, stakeholders, ownership en de eis om toetsbare resultaten te bereiken.

Belangrijk doel van de conferentie was om tot meer uitwisseling en contact te komen tussen Europese organisaties die werkzaam zijn op het raakvlak van cultuur en ontwikkelingssamenwerking. Ook de Kracht van Cultuur website zal daarin meer dan tot nu een rol kunnen gaan vervullen.