Europa wil cultuurfonds voor ACP-landengroep

juli 2007 -

De Europese Commissie wil een cultuurfonds voor de 78 Afrikaanse landen, het Caribische gebied en landen in de Stille Oceaan (ACP) oprichten ter ondersteuning van de distributie en productie van culturele goederen. Het fonds, dat de komende zes jaar minstens € 30 miljoen bevat, richt zich op zowel het verbeteren van de toegang tot de Europese Unie als het vergroten van afzetmarkten in de landen zelf. Ook initiatieven die lokale culturele industrieën met kracht bezielen kunnen geld krijgen.

Cultuur had als armoedebestrijdingsmiddel al langer de aandacht van de Europese Unie. Het Cotonou Agreement uit 2000, dat de basis vormt voor de samenwerking tussen de Europese Unie en de ACP-landengroep, geeft aan zoveel mogelijk hulpprogramma's een culturele dimensie. Het nieuwe cultuurfonds is onderdeel van de eerste uitgebreide Europese strategie voor cultuur, die op 10 mei 2007 onder de titel 'Een Europese Agenda voor Cultuur in een Globaliserende Wereld' verscheen.

De cultuurnota ademt de geest van het Unesco-verdrag over culturele diversiteit, dat lokale culturen moet beschermen en internationaal inmiddels een wettelijk bindend instrument is. Het document benadrukt de speciale rol van cultuur in de interculturele dialoog en in de stroef verlopende Europese integratie. Een nog op te richten Cultureel Forum beoogt de culturele sector nauwer bij de ontwikkeling van Europees cultuurbeleid te betrekken, waardoor de Europese Unie aan transparantie en efficiëntie wint. Het cultuurfonds voor de ACP-landengroep vloeit voort uit de wens om cultuur niet alleen in ontwikkelingsprogramma's te integreren, maar ook tot centraal onderdeel te maken van het Europese buitenlandse beleid.