Zeventien organisaties sluiten Akkoord voor Cultuur en Ontwikkeling en Internationaal Cultuurbeleid

juli 2007 -

Een coalitie van zeventien Nederlandse ontwikkelings- en cultuurfondsen en organisaties zetten zich in voor een sterkere rol van cultuur en ontwikkeling in het beleid van de Nederlandse overheid. Minister voor ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders ontving op 30 juni 2007 een akkoord met deze strekking uit handen van Els van der Plas (Prins Claus Fonds), Marinde Hurenkamp (NCDO), Jan Douwe Kroeske (Double 2) en Jan Drissen (Mundial Productions).

Het document werd overhandigd tijdens Het Akkoord van Schokland, een groot evenement om meer draagvlak te creëren voor de millenniumdoelen. De zeventien organisaties stellen dat alle inspanningen voor de millenniumdoelen tevergeefs zijn zonder een scherp oog voor cultuur en de relatie van cultuur tot ontwikkeling. Cultuur is een basisbehoefte.

Het akkoord is de opmaat voor een conferentie en publieksevenement op 8 oktober 2007, waar het onderwerp bij de politiek, de media en het grote publiek onder de aandacht wordt gebracht.

Partijen in het Akkoord voor Cultuur en Ontwikkeling: Prins Claus Fonds, NCDO, Mondriaan Stichting, Hivos, Stichting Doen, Fonds voor de Letteren, Hubert Bals Fonds, Jan Vrijman Fonds, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Stichting Internationale Culturele Activiteiten, Koninklijk Instituut voor de Tropen , Fonds voor de Letteren, Centrum Internationale Erfgoedactiviteiten, European Cultural Foundation, Mundial Productions, Double 2