Symposium Kunst en Sociale Verandering in Santa Cruz

juni 2007 -

Tijdens het zesde Theaterfestival van Santa Cruz (Bolivia), dat in april 2007 werd gehouden, vond het symposium Arte para la Transformación Social (Kunst voor Sociale Verandering) plaats. Het was georganiseerd door Red LA para la Transformación Social, het Latijns-Amerikaans Netwerk voor Sociale Verandering. Dit netwerk van 24 culturele organisaties in Bolivia, Peru, Argentinië, Chili en Brazilië wil door middel van artistieke workshops en projecten (audiovisuele kunst, theater, dans, circus, muziek) kansarme jongeren betrekken bij thema's als sociale gelijkheid, mensenrechten en interculturaliteit.

Kunst als middel om sociale verandering te stimuleren is een uitdaging waarbij internationale samenwerking tussen de organisaties in de regio positief blijkt te werken. Een belangrijke conclusie van het symposium was dan ook dat de communicatiestrategieën voor samenwerking tussen organisaties én tussen het netwerk en de nationale media in de betreffende landen verder uitgebreid moeten worden. Inés Sanguinetti, voorzitter van het Argentijnse dansgezelschap Crear Vale la Pena, betoogde tijdens het symposium dat de principes van commerciële communicatie- en marketingstrategieën ook als artistieke methode heel geschikt kunnen zijn, juist omdat hiermee het multizintuiglijke karakter van de toneel- en lichaamskunsten uitgebuit kan worden.

Een ander discussiepunt was de samenwerking met lokale en nationale overheden. Sociale verandering bereik je nou eenmaal niet met burgerinitiatieven alleen. Culturele instellingen zouden voor hun activiteiten daarom intensiever samen kunnen werken met bedrijven, staatsinstellingen en lokale overheden om op die manier meer invloed op sociale ontwikkelingen uit te oefenen. Het APAC- theaterfestival, dat dit jaar voor het eerst 22 dorpen in de provincie van Santa Cruz bij het festival betrok, is daarvan een goed voorbeeld: 60 procent van het totale budget komt via diverse lokale overheden van de Boliviaanse Staat.