Arts Collaboratory, nieuw programma van Hivos, DOEN en Mondriaan Stichting

juni 2007 -

Versterking van cultureel ondernemerschap bij beeldende kunstenaarsinitiatieven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en het bevorderen van kennisuitwisseling. Dat zijn de belangrijkste doelen van Artscollaboratory, een nieuw programma van Hivos & DOEN in samenwerking met de Mondriaan Stichting.

In de afgelopen jaren is er binnen het internationale kunstcircuit een groeiende aandacht voor kunst uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het aantal biënnales en grote tentoonstellingen groeit, maar hiervoor wordt vaak dezelfde kleine groep curatoren en kunstenaars uit genoemde continenten uitgenodigd. In veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn de laatste jaren onafhankelijke kunstenaarsinitiatieven ontstaan, die activiteiten organiseren voor een veel bredere groep kunstenaars. Hivos en DOEN ondersteunen al jaren veel van dit soort initiatieven.

Door de krachten te bundelen in dit nieuwe programma hopen de fondsen een grotere impuls te geven aan deze beweging van kunstenaarsinitiatieven en daarmee de diversiteit binnen het internationale circuit te stimuleren.

Artscollaboratory bestaat uit een fonds voor ondersteuning van cultureel ondernemersschap bij kunstenaarsinitiatieven en een kennisuitwisselingsprogramma rond drie thema's: cultureel management, de confrontatie van artistieke visies en de weerslag van kunst in de maatschappij. De Mondriaan Stichting heeft zijn eigen rol in Artscollaboratory. De uitwisseling tussen kunstenaarsinitiatieven uit zuidelijke regio's met Nederlandse organisaties en het vergroten van publieke belangstelling in Nederland staat daarbij centraal. Maar ook vindt de Mondriaan Stichting het van groot belang om Nederlandse kunstprofessionals meer te betrekken bij kunst uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Al eerder organiseerde het fonds oriëntatiebezoeken naar Senegal, Zuid-Afrika en Mexico.

In oktober 2007 worden een seminar en publieke presentatie rond het programma en bijbehorende website georganiseerd in Nederland.

Meer informatie over het programma en de aanvraagmogelijkheden is vanaf 1 juli 2007 te vinden op www.artscollaboratory.org of daarvoor bij de programmabeheerder Hivos, Gertrude Flentge, g.flentge@hivos.nl of 070-3765500.