Fototentoonstelling in herbouwd Nationaal Museum in Kaboel

juni 2007 -

Het Centrum Internationale Erfgoedactiviteiten participeert in Afghanistan in een bijzonder project: in Kaboel en in de Noord-Afghaanse stad Tashqurghan wordt gewerkt aan herstel van het Afghaanse cultureel erfgoed.

In Kaboel is de herbouw van het Nationale Museum inmiddels van start. De eerste tentoonstelling opende zelfs al op 25 april 2007. Er zijn foto’s te zien van de bazaar in Tashqurghan vόόr de verwoesting van de markthal door de Soviets in 1981. Later zullen de foto’s in Tashqurghan deel gaan uitmaken van de permanente opstelling in een nog op te richten museum.

jun07_kabul1.jpg

De bazaar van Tashqurghan in de jaren zeventig, foto: Roelof Munneke

Gedurende meer dan een eeuw was de markthal in Tashqurghan het bruisende middelpunt en het markante gezicht van de stad. Nu, meer dan 25 jaar na de verwoesting, worden fondsen geworven om met de reconstructie van het verloren gegane stadsgezicht te kunnen beginnen. Het project wordt grotendeels gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De initiator van het project is cultureel antropoloog en specialist op gebied van Noord-Afghaanse culturen Roelof Munneke.

photo

De bazaar van Tashqurghan in 2006

Met de fototentoonstelling wordt het rijke Afghaanse culturele erfgoed weer onder de aandacht van het publiek en lokale overheden gebracht. Zo moet draagvlak gecreëerd worden voor de reconstructie van de bazaar in Tashqurghan. Daarnaast is het voor het museumpersoneel ook een goede manier om zich weer met het maken van tentoonstellingen bezig te houden in plaats van alleen het beschermen van de collectie tegen geweld en plundering.