Vredeskaravaan terug uit Soedan

juni 2007 -

Onlangs keerde een vredeskaravaan van tien in het buitenland levende Soedanezen van het New Sudan Organizations Network NSON terug in Nederland. Ze hadden een maand in het door conflicten verscheurde Soedan rondgetrokken en in de hoofdstad Khartoem, het Nubagebergte in het midden van het land, de zuidelijke hoofdstad Juba en enkele andere plaatsen hun boodschap van hoop en vrede bezorgd. Ze deelden veel met hun landgenoten, niet alleen in gesprekken maar ook in muziek, dans en theater.

"Vaak waren wij de eersten van buitenaf, aan wie dorpelingen hun vreselijke oorlogservaringen kwijt konden. Dat was hartverscheurend. Wij kwamen zeventig kinderen tegen die geen ouders, niemand, meer hebben. Geen hulporganisatie trekt zich hun lot aan." Osman Korena, de leider van de vredeskaravaan, kan uren doorvertellen. Zijn land heeft sinds de onafhankelijkheid van 1956 vrijwel onafgebroken geleden onder burgeroorlogen. Daarom zijn veel Soedanezen gevlucht. Sinds enige tijd durven zij hun land weer te bezoeken. Meteen begonnen enkele van hen in Nederland plannen te smeden voor een vredeskaravaan. Eerst werkten ze in vredespraatgroepen aan de verhoudingen binnen hun eigen gelederen. De Soedanese vluchtelingen komen uit alle windrichtingen van het land en behoren tot verschillende geloofsrichtingen. Toen startte de karavaan. Osman Korena: "We hebben in Soedan veel gesproken over de rol van muziek, dans en theater bij vredesopbouw. Er gebeurt heel veel. In een plaats hadden dorpelingen liederen over vrede en samenleven, dat ging zowel over samenleven in het gezin als in geheel Soedan. In een andere plaats bezong een vrouw de helden in de streek, zonder op hun etnische achtergrond te letten. Dat is bijzonder in ons etnisch verdeelde land. In weer een andere plaats mengden ze boodschappen over hiv/aids door hun vredestheater heen." Leidt de karavaan ook echt tot meer vrede? Osman Korena: "Op sommige bijeenkomsten kwamen voormalige vijanden bij elkaar om over de noodzaak van vrede te praten. Dat was indrukwekkend." De vredeskaravaan heeft Darfur niet aangedaan, dat was niet mogelijk. "Maar we zijn gevraagd snel terug te komen."