Overtuigend naslagwerk over Turkse cultuur en geschiedenis

mei 2007 -

Tweeduizend jaar geleden begon de migratie van Turkssprekende volkeren westwaarts vanuit het hart van Azië naar het Middellandse Zeegebied. Op hun weg stichtten de Turken verschillende rijken waarvan de culturen tot op de dag van vandaag bestaan, verspreid over een enorm gebied.

Over die versmelting van tradities, cultuur, taal en de betekenis ervan voor het sociale en politieke leven gaat het vuistdikke, met prachtige foto's geïllustreerde The Turkic Speaking Peoples – 1500 Years of Art and Culture from Inner Asia to the Balkans.
De lezer die een bijzondere interesse heeft voor de worsteling met de moderne tijd van het huidige Turkije, zal mogelijk veel plezier beleven aan de historische uiteenzettingen over de daarmee gepaard gaande conflicten en drama's. Op een groot aantal punten zijn de auteurs in hun opzet geslaagd. Het is een uitgebreid naslagwerk geworden van 495 pagina's waarin 36 wetenschappers en andere deskundigen op academische wijze de culturele symbiose van de Turkse veroveraars en hun omgeving behandelen. De samenstellers van de The Turkic Speaking Peoples hebben moeite gedaan om een doorwrocht en overtuigend beeld weer te geven van deze symbiotische relaties. Zij belichten onder meer taal, de verschillende religies, kunsten, architectuur, taal, identiteit en geschiedenis. Het boek gaat uitvoerig en gedetailleerd in op verschillende historische interpretaties en is daarmee een waardevolle bron van informatie. En zo moet dit boek ook gelezen worden. Als een volwassen bijdrage om de dialoog met andere culturen te openen zonder de pretentie te hebben om een éénduidig antwoord te geven.

Ergun Cabatay en Dogan Kuban, The Turkic Speaking Peoples. 1500 years of Art and Culture from inner Asia to the Balkans. Prestel Verlag, €75,00