Indiase prostituees spreken zich uit in eigen tijdschrift

oktober 2007 -

In een bordeel in Mumbai komt iedere maand een groep vrouwen bijeen om te plannen, te schrijven, verhalen te verzamelen en Red Light Despatch uit te geven. Dit is een nieuw blad voor India; in die zin dat het wordt geschreven en gerund voor en door vrouwen, kinderen en mannen die in de prostitutie zitten. Een jaar oud, wordt het binnenkort formeel geregistreerd en voegt het zich daarmee bij de reguliere media in het land.

photo

De Despatch is het geesteskind van de Indiase NGO Apne Aap, die actief is in de rosse buurten in verschillende Indiase metropolen. Vooralsnog wordt het uitgegeven in het Engels, het Hindi en het Bengali.

Onlangs bemerkte Apne Aap dat de opkomst bij leessessies voor prostituees daalde omdat de media weinig van belang bevatten voor hen die wegkwijnen in de stegen van India's steden. Dit gaf de aanzet voor Red Light Despatch, dat draait om prostitutie en geweld tegen vrouwen. Het geeft de slachtoffers een directe stem in de openbare discussie. 'Correspondenten', die schrijven vanuit de rosse buurten in verschillende steden, ontvangen een vergoeding voor hun journalistieke bijdragen.

De auteurs zijn (ex-) prostituees en hun kinderen. Zij schrijven niet alleen over het leven in de seksindustrie, maar ook over verwante zaken als huiselijk geweld en het kastensysteem. Velen geven uiting aan een groeiend besef dat zij recht hebben op een leven in vrijheid. Dat betekent dat zij de tegen hen gepleegde misdaden niet meer tolereren. Geestdriftig beschrijven zij een opleiding, reizen naar andere steden en ontmoetingen met mensen buiten hun milieu.

Deze vrouwen voeren openhartige vraaggesprekken over HIV met doktoren, en met advocaten over hun recht op schadevergoeding en de bijkomende juridische haken en ogen. De staf is zeer ingenomen met de verhalen die worden ingestuurd door prostituees uit landen als Frankrijk en de Filippijnen. Wat opvalt aan de stukken in de Despatch is dat ze draaien om ervaren onrecht, maar niet vervallen in navelstaren.

Reacties variëren van ondubbelzinnige steun tot de zorg dat een dergelijk blad prostitutie 'verheerlijkt'. Gevraagd naar de ontvangst van het blad binnen en buiten de gemeenschap, antwoordt Ruchira Gupta, oprichtster van Apne Aap, dat deze overwegend veelbelovend is. "De prostituees die de Despatch lezen vinden dat het hun een stem en een identiteit geeft. Degenen die er toegang toe hebben vinden het een openbaring, maar we hebben een breder publiek nodig. Zodra we geregistreerd zijn gaan we daar aan werken."