CIE Erfgoeddag Suriname groot succes

oktober 2007 -

De belangstelling was overweldigend tijdens de tweede CIE Erfgoeddag in Den Haag. Het auditorium van het Nationaal Archief was op 27 september 2007 geheel gevuld. Het CIE is een kenniscentrum en een netwerkorganisatie op het gebied van gemeenschappelijk cultureel erfgoed en cultuur en ontwikkeling. De dag was georganiseerd, in samenwerking met AWAD en ICOMOS Nederland, om het erfgoedveld van Suriname bij elkaar te brengen.

Hoofddoel was om door het uitwisselen van informatie en ervaringen de mogelijkheden te verkennen om tot een betere samenwerking te komen in het veld. 's Ochtends was er een plenair gedeelte om door middel van lezingen en posterpresentaties zo breed mogelijk aandacht te kunnen besteden aan de projecten. De Directeur Generaal Cultuur van Suriname, Stanley Sidoel, gaf een inspirerende lezing over het gemeenschappelijk cultureel erfgoed in Suriname en de samenwerkingsverbanden die tussen Surinaamse en Nederlandse organisaties zijn aangegaan.

De andere lezingen gingen in op specifieke erfgoedprojecten, zoals projecten rondom Fort Nieuw Amsterdam, de binnenstad van Paramaribo, de teruggave van archieven en het erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. 's Middags brachten de deelnemers in verschillende werkgroepen de knelpunten en kansen voor samenwerking in kaart. Er werden gezamenlijk aanbevelingen geformuleerd om meer samenhang te creëren in erfgoedprojecten.

Om het netwerk de mogelijkheid te geven met elkaar in contact te blijven, en kennis en expertise over projecten uit te wisselen, is er door het CIE een projectendatabase ontwikkeld en gepresenteerd. De database wordt een centraal punt waar alle informatie te vinden is over internationale erfgoedprojecten en waar men met elkaar in discussie kan. De Erfgoeddag was dus meer dan een bijeenkomst, het zal hopelijk leiden tot meer samenhang in erfgoedprojecten en tot een veld dat van elkaars projecten op de hoogte is.