"Ontbrekend beleid is voor filmmakers in Peru aantrekkelijk."

oktober 2007 -

Josué Méndez (Peru, 1976) bracht in 2004, met steun van het Hubert Bals Fonds, het internationaal veelbekroonde Días de Santiago uit. Momenteel ligt het materiaal voor zijn tweede film Dioses op de montagetafel.

photo

Still uit Dioses

"In de tijd na Días de Santiago heb ik enorme mogelijkheden gekregen om mij artistiek te ontwikkelen. Zo heb ik deelgenomen aan het Résidence-programma van het filmfestival in Cannes. Ook heb ik anderhalf jaar lang een mentorship gehad van Stephen Frears. Van hem heb ik enorm veel geleerd over het creatieve proces van film maken.

De financiering van mijn tweede film is natuurlijk heel anders geweest door het succes van Días de Santiago. Die film heeft destijds 120.000 Amerikaanse dollar gekost, nu heb ik voor Dioses een budget van 600.000 dollar tot mijn beschikking. Door Días de Santiago heb ik internationale bekendheid gekregen. Dat heeft enorm geholpen om de weg naar internationale fondsen en subsidies te vinden. Maar het blijft een competitie waarin je het opneemt tegen een veelvoud van tegenstrevers. Dan is het uiteindelijk toch de artistieke kwaliteit die telt.

Van de Peruaanse overheid hoeven jonge filmmakers in ons land op dit moment niet veel te verwachten. De wet uit 1994, om jaarlijks twee miljoen dollar te investeren in de Peruaanse filmindustrie, is sindsdien door nog geen enkele president uitgevoerd. Cinematografie valt in Peru onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs. Daarvoor zal de artistieke film nooit een prioriteit worden. Bovendien zijn culturele donaties in Peru niet aftrekbaar voor de belasting. Daardoor wordt het voor grote bedrijven en particulieren niet aantrekkelijk gemaakt om in kunst en cultuur te investeren.

Het tegenstrijdige is dat juist het ontbreken van die culturele infrastructuur en overheidssturing het aantrekkelijk maakt om in Peru een film te maken. Als je de financiële middelen bij elkaar kunt brengen ben je volledig vrij om te doen en laten wat je wilt. Peru is een enorm informele maatschappij die volop in beweging is. Films maken heeft voor mij altijd een zekere urgentie gehad. Ik wil aan dat vormingsproces bijdragen en wat zeggen over de veranderende wereld om ons heen."