Ambitieus driejarenplan voor Afrikaanse kunstsector

september 2007 -

De Afrikaanse culturele wereld is sterk in beweging. In maart 2007 kwamen vijftig sleutelfiguren uit de onafhankelijke Afrikaanse kunstwereld bij elkaar op Gorée tijdens de Arterial-conferentie. Zij maakten een uitgebreide sterktezwakteanalyse. Een daar geformeerde task force heeft onlangs een driejarig actieplan opgesteld. Toneelschrijver en activist Mike van Graan uit Kaapstad is coördinator van het project.

photo

Het Gorée Instituut, locatie van de conferentie The ARTerial

"Omdat onze middelen beperkt zijn, richten we ons vooral op een rol als katalysator en aanjager van nieuwe projecten en initiatieven. We zien kansen om de sector te versterken, vooral vanuit de opbouw van de civil society. We richten ons daarbij voorlopig op die landen waar sprake is van enige culturele infrastructuur, kennis en ervaring en waar al succesvolle initiatieven zijn." Het ambitieuze driejarenplan voorziet in een groot aantal activiteiten. Zo zijn er seminars gepland over cultureel ondernemerschap, marketing en journalistiek. Het voornemen is jaarlijks een Afrikaanse kunstmaand te organiseren. Ook zijn er plannen voor verschillende festivals op het gebied van beeldende kunst, dans, literatuur, film en mode.

Van Graan: "De creatieve industrie wordt aangesproken door een jaarlijks te organiseren seminar over cultuur en economie. Bij al deze acties haken we aan bij bestaande structuren en activiteiten. Ook zullen we ons nadrukkelijk richten op de World Summit die de International Federation of Arts Councils and Culture Agencies in 2009 in Zuid-Afrika organiseert. Vanwege de beperkte slagkracht en middelen zijn partnerships van eminent belang. Natuurlijk willen we nog een beroep doen op donors, maar heel nadrukkelijk nemen we ook zelf verantwoordelijkheid.

De task force bestaat uit louter Afrikanen die zich grotendeels belangeloos inzetten en hun netwerk gebruiken voor al deze activiteiten. Zo denken we elkaar wederzijds te kunnen versterken. Nadrukkelijk kiezen we voor een informele structuur, omdat we zo effectiever kunnen zijn bij het doorspelen van initiatieven aan bestaande organisaties. Daarmee is de financiering kansrijker en komen de middelen ten goede aan datgene wat al bestaat. Zo hopen we versnippering te voorkomen."

'The Arterial, conference on vitalizing African Cultural Assets' vond plaats in maart 2007 en werd georganiseerd door het International Network for Cultural Diversity uit Canada, Danish Centre for Culture and Development, Strømme Foundation uit Noorwegen, Hivos uit Nederland en het Gorée Institute uit Senegal.