Grenzeloze nieuwsgierigheid, revolutie in culturele wereld

april 2008 -

Meer dan 450 bezoekers trok de bijeenkomst 'Grenzeloze nieuwsgierigheid, naar een werkelijk internationaal cultuurbeleid' op 31 maart 2008 in Rotterdam. Maar liefst 23 instellingen waren betrokken bij de organisatie. Dit waren niet alleen instellingen die zich bezighouden met cultuur binnen ontwikkelingssamenwerking, maar ook organisaties als het Fonds voor de Letteren, het vormgevingsinstituut Premsela, het Stimuleringsfonds voor Architectuur en de Mondriaan Stichting.

photo

Minister Koenders tijdens de bijeenkomst

Het pleidooi voor een grensoverschrijdende Nederlands cultuurbeleid van staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Timmermans klonk zeer oprecht: "De Mexicaanse schrijver Octavio Paz zegt dat cultuur ook ontstaat door andere culturen, groeit door botsingen en in isolement langzaam afsterft. In deze tijd van uitroeptekens, moeten we terug naar de vraagtekens. Met 800 miljoen westerlingen en 5,5 miljard mensen op andere continenten is het tijd om te komen tot een gelijkwaardiger relatie tussen culturen." Minister Koenders kondigde in een slottoespraak aan twee miljoen extra voor cultuur en ontwikkeling te reserveren. Bij het in ontvangst nemen van het gezamenlijke Manifest voor nieuwsgierigheid deed hij de toezegging dit manifest de komende maanden in overleg met de betrokken organisaties te concretiseren.

Uit de conferentie in Rotterdam blijkt dat de aloude kloof tussen elkaar bestrijdende culturele circuits fors kleiner is geworden. Jarenlang vastgeroeste dogma's over de autonomie van kunst enerzijds en het instrumenteel gebruik ervan anderzijds, werden ondergraven en lijken niet langer als vanzelfsprekend in tegenstelling met elkaar. Schrijver / journalist Chris Keulemans had volkomen gelijk toen hij beweerde dat het bij elkaar brengen van al deze partijen niets minder dan een revolutie is. Zeker nu zij ook nog eens gezamenlijk de departementen Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en OCenW oproepen tot meer nieuwsgierigheid in het internationaal cultuurbeleid.

Lees ook het verslag op de website van de bijeenkomst.