Mundial Productions nieuwe partner van De Kracht van Cultuur

april 2008 -

Al jaren zet Mundial Productions zich met verschillende organisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Azië in om met cultuur een bijdrage te leveren aan ontwikkeling. Daarmee is Mundial een logische partner van De Kracht van Cultuur.

image

In Nederland is Mundial vooral bekend vanwege het jaarlijkse Festival Mundial in Tilburg, maar de organisatie kent veel meer activiteiten. Mundial Productions heeft samen met culturele en maatschappelijke organisaties wereldwijd onlangs een nieuw netwerk opgericht: United Cultures for Development. Association Benebnooma uit Burkina Faso, Kalakar Trust uit India en IBISS uit Brazilië vormen slechts een greep uit de samenwerkingspartners. De organisaties delen kennis en ervaringen en richten zich op het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de Millennium Ontwikkelingsdoelen.

Naast de vele artiesten uit ontwikkelingslanden die op tournee zijn in het kader van Festival Mundial, zijn op uitnodiging van Mundial Productions ook jaarlijks enkele mensen in Tilburg actief op een ander vlak, veelal stages of studies. Zo doorliep Nzali Jordan van the Cultural Development Trust (Zuid-Afrika) een korte studie bij Fontys IEMES bedrijfshogeschool. Thabo Leanya liep stage op het Festival Mundial om nieuwe ideeën op te doen voor het Morija Festival in Lesotho. Partners uit ontwikkelingslanden hebben inspraak in beleid en verantwoordelijkheid in de uitvoering van het programma. Daarnaast kunnen de partners verzoeken indienen voor artistieke of institutionele capaciteitsopbouw. Het capaciteitsopbouwprogramma richt zich vooral op stages, studies, de ontwikkeling van nieuwe producties, naar het voorbeeld Nzali Jordan of Thabo Lenya. Maar er zijn ook mogelijkheden voor zuid-zuid-samenwerking.

Het Mundial on Tour programma wordt gesubsidieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het medefinancieringsstelsel 2007-2010. Het programma is een dwarsdoorsnede van de reguliere activiteiten van Mundial. Naast het jaarlijkse grootschalige Festival Mundial in Tilburg, organiseert Mundial het kinderfestival Via del Mondo in de maand mei. Ook toeren gezelschappen en artiesten uit ontwikkelingslanden langs Nederlandse en Belgische theaters, podia en scholen. Er is een uitgebreid educatieprogramma, gericht op zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs. Alle activiteiten leveren een bijdrage aan het realiseren van de Milleniumdoelen.

Mundial Productions stelt zich ten doel om een krachtig, internationaal cultuur- en ontwikkelingsnetwerk te ontwikkelen met autonome culturele spelers in ontwikkelingslanden. Dit om artiesten uit ontwikkelingslanden toegang te verlenen tot de internationale cultuurmarkt en om het draagvlak voor internationale samenwerking te versterken. Zowel in Nederland als in de landen waarin de internationale partners van Mundial Productions actief zijn.