Netwerk Creative Exchange opgeheven

augustus 2008 -

De Britse organisatie Creative Exchange, netwerk voor cultuur en ontwikkeling, stopt ermee per augustus 2008. Belangrijkste oorzaak is geldgebrek. Tien jaar lang onderhield Creative Exchange een wereldwijd netwerk, gericht op de sociale rol van kunst en cultuur en de bewustwording van de bijdrage die kunst en cultuur leveren aan ontwikkeling en sociale verandering.

Volgens oprichter en directeur Helen Gould is er in 10 jaar tijd veel veranderd. Creative Exchange werd opgericht om meer begrip en steun te verwerven voor de rol van cultuur in ontwikkeling. De opheffing komt op een moment dat het UNESCO verdrag over culturele diversiteit een feit is en de EU cultuur heeft omarmd als een van de pijlers van ontwikkelingssamenwerking. Waar het deze instituties nu vooral aan ontbreekt is kennis om de rol van cultuur ook effectief gestalte te geven.

Creative Exchange onstond uit een informeel netwerk van kunstenaars, activisten en ontwikkelingswerkers, dat vooral via website en mailinglist is uitgegroeid tot ruim 1800 organisaties en personen. De organsatie publiceerde in de loop der jaren rapporten en studies over onder andere de rol van kunst en cultuur bij integratieprocessen en in conflictsituaties.

De website blijft voorlopig bestaan, met alle publicaties, en met 'microsites' over de thema's cultuur en conflict, cultuur en vluchtelingen, en cultuur en aidsvoorlichting.

Nieuw is de community-site 'Culture and Development'. Iedereen uit het netwerk van Creative Exchange is hiervoor uitgenodigd. Men hoopt dat het netwerk op deze manier op eigen kracht in stand kan blijven.