Cultuur en stedelijke ontwikkeling in Noord-Zuidperspectief

december 2008 -

"Ieder programma voor duurzame ontwikkeling dat de culturele component uitsluit, belemmert zijn eigen kans op slagen." Met deze woorden opende projectcoördinator Florent Le Duc op 13 november 2008 het vierde internationale ARCADE-seminar Culture and Urban Development in the North/South Perspective in Lille, Frankrijk. Het congres bracht een divers gezelschap spelers samen, die de complexe en dringende taak kregen om vast te stellen wat zo'n bewering kan betekenen voor ontwikkelingswerkers.

image

Dansgroep Katanga uit Malta

Een Maltese case study van Mario Azzopardi, Theatre action as a mediating force in urban cultural development, ging in op de tegenslagen en kansen die een developmentalism te wachten staan dat zich openstelt voor de integrale elementen van een cultuur. Balancerend tussen Zuid-Europa en Noord-Afrika, met een bevolkingsdichtheid die een van de hoogste ter wereld is, reageert de Maltese samenleving xenofobisch en openlijk racistisch op de continue instroom van overwegend Afrikaanse asielzoekers. Bij wijze van tegenactie brengt het Malta Drama Centre producties die geschreven en opgevoerd  worden door vluchtelingen. Dit maakt deel uit van een integrale aanpak van een 'fundamentalistische allergie voor Afrikanen' waaruit sociale uitsluiting en economische achterstelling ontstaan. Ondanks gewelddadige tegenwerking hebben de theaterprojecten een positief effect gehad binnen en buiten de vluchtelingengemeenschap.

Kris Rampersad, lid van de Caribbean Task Force bij het UNESCO-verdrag presenteerde haar case study Trini Lime Time: Challenges to policy-making in rebel cultures. A view from Trinidad and Tobago. Dit onderzoek neemt culturele misvattingen onder de loep in de UNESCO-verdragen uit 2003 and 2005. Het werpt een kritische blik vanuit het Zuiden op cultuurbeleid dat vanuit het Noorden wordt 'aangereikt'. Een voorbeeld: de dynamische logica van de 'rondhangcultuur' van Trinidad en Tobago staat lijnrecht tegenover pogingen om deze op te nemen in 'statische' westerse beleidsmodellen. Om een meer productieve en werkbare vorm van ontwikkeling door cultuurbeleid te bewerkstelligen, stelt zij voor dat het maken van beleid een gedeelde taak wordt, ontvankelijk voor culturele dynamiek.