Verhitte start voor Peruaans theaterproject

december 2008 -

Het interdisciplinaire theaterproject Desierto (Woestijn) dat in de maanden november en december 2008 in de zuid-Peruaanse stad Tacna wordt geproduceerd, kende een verhitte start. Een sociaal conflict tussen mijnwerkers en mijnbouwbedrijven ontspoorde in onlusten waarbij doden vielen, de noodtoestand werd afgekondigd en een wekenlang samenscholingsverbod gold. Een lastige situatie voor een artistiek project dat zich nu juist in en over het gebruik van de publieke ruimte wil profileren.

"We hebben gezien hoe de Prefectuur van Tacna afbrandde en we moesten rennen voor de traangasbommen en tanks in het centrum. Hoewel de rust inmiddels is teruggekeerd blijft de noodtoestand eind november onverminderd van kracht en is er nog geen politieke oplossing gevonden voor het sociale conflict. Door de onlusten zijn de maatschappelijke tegenstellingen die hier in Tacna spelen veel duidelijker geworden en zijn onze ideeën over de woestijn als 'exotische' leefomgeving heel wat realistischer geworden. We spreken nu liever van de 'hete' woestijn", zegt Roberto Palza, artistiek leider van de Peruaanse theatergroep DeçiertoPicante.

Het project Desierto is een samenwerkingsverband tussen een internationale groep kunstenaars onder leiding van DeçiertoPicante, Theatre Embassy en Cascoland, de laatste twee uit Nederland. "Uiteraard bemoeilijkten de politieke gebeurtenissen de start van ons project, maar anderzijds bleek dat de thematiek van het project zeer actueel is: de woestijn als sociale en culturele leefomgeving en duurzame ontwikkeling voor de toekomst. Wat dat betreft hadden we ons geen turbulenter voedingsbodem kunnen wensen. Dat is natuurlijk één van de uitdagingen van werken in de publieke ruimte: hoe reageer je op onverwachte gebeurtenissen en hoe integreer je dat in je werkproces?", zegt Roel Schoenmakers van Cascoland.

"De eerste fase van het project werd gerealiseerd in de migrantenwijk Baranquilla dat een vuurhaard was tijdens de onlusten voorafgaand aan de noodtoestand. Desondanks hebben wij het project bewust niet 'naar binnen gekeerd'. Hierdoor ontstond er veel interactie tussen de bewoners en ons project. Dat heeft ons idee versterkt dat wij niet alleen op de actuele situatie kunnen reageren, maar ook een wezenlijke interventie in de publieke ruimte kunnen realiseren die dicht bij de beleving van de bewoners uit Tacna zal staan", zegt Schoenmakers

Theatre Embassy is een partner van het Hivos Cultuurfonds.