Conflicten en spanningen in een globaliserende wereld

januari 2008 -

Helmut Anheier en Yudhishthir Raj Isar – Conflicts and tensions

De globalisering heeft de verspreiding betekend van informatie- en communicatietechnologie. Maar het heeft ook de wereld verdeeld tussen aangeslotenen en geïsoleerden. De globalisering heeft geleid tot een toename van de grensoverschrijdende beweging van arbeid. Maar ook tot een brain drain in ontwikkelingslanden en een machtsverschuiving van openbare bureaucratieën naar private multinationals. De globalisering heeft nieuwe regels gesteld voor het integreren van de wereldmarkt. Die regels hebben echter bevolkingen gemarginaliseerd, wat neerkomt op meer kwetsbaarheid en sociale dislocatie.

Op wereldschaal hebben deze ongelijke processen spanningen en zelfs conflicten gebracht, vaak ingekleed in de taal van de cultuur. Toch worden de complexe processen die culturele contrasten en weerstanden hebben verhard nog steeds niet goed begrepen. De economische aspecten van de globalisering krijgen veel meer aandacht.

Deze ongelijkheid was precies de aanleiding voor de uitgave onlangs van Conflicts and Tensions. In dit boek zet een internationaal gezelschap van schrijvers, kunstenaars en wetenschappers – waaronder enkele beroemde namen als Francis Nyamnjoh and Anthony Giddens – in 27 hoofdstukken de meervoudige aspecten uiteen van het nieuwe 'culturalisme' in de wereld. Het eerste stel artikelen beschrijft algemene ontwikkelingen, gevolgd door een serie over 'regionale realiteiten' van Afrika tot Azië. Het gedeelte over 'breuklijnen: spanningen, waarden en migraties' laat zien hoe de spanningen van tegenwoordig ongelooflijk complex zijn. Zij kunnen onmogelijk worden omschreven als 'een botsing tussen beschavingen', een idee dat zo veel terrein heeft gewonnen sinds 9/11 en de invasie van Irak in 2003.

De helft van de 639 pagina's van Conflicts and Tensions bestaat uit een overvloed aan statistieken, grafieken en aanwijzingen. Samen met de meer praktische hoofdstukken over cultuur als gereedschap bij conflictpreventie en –oplossing maakt dit het boek niet alleen zeer relevant voor wetenschappers maar ook voor beleidsmakers.

Conflicts and Tensions is het eerste deel uit de Cultures and Globalization-serie, uitgegeven bij Sage en ondersteund door onder andere het Prins Claus Fonds, Sida en de Gulbenkian Foundation.

Helmut Anheier en Yudhishthir Raj Isar – Conflicts and tensions
Sage Publications, Londen, 2007
€ 103,00 (gebonden editie) € 39,00 (paperback)