Hassan Daoud: "Het Westen wil ons zien als exoten"

januari 2008 -

De Libanese schrijver en journalist Hassan Daoud (1950) merkt hoe de belangstelling voor zijn werk en dat van collega-schrijvers uit de islamitische wereld toeneemt sinds 9/11. In 2004 stond de Arabische literatuur centraal tijdens de Frankfurter Buchmesse en in januari 2008 focust Winternachten in Den Haag op de Arabische literatuur. Daoud is blij met al die aandacht maar plaatst toch een aantal kanttekeningen.

"Het Westen wil ons leren kennen en begrijpen hoe we denken. Maar ditmaal is de belangstelling voor onze literatuur heel anders dan in het verleden, toen oriëntalisten zich echt verdiepten in de Arabische maatschappij en zich onderdompelden in de Arabische literatuur. Tijdens discussies die ik in verschillende landen heb gevoerd met lezers en intellectuelen uit Europa blijkt steeds weer wat het Westen wil: literatuur waaruit blijkt hoe anders en exotisch wij zijn. Jammer, want de andere literatuur, de authentieke Arabische romans en dichtbundels, is denk ik veel geschikter om een brug te slaan tussen het Westen en de islamitische wereld."

Daoud, die als schrijver en journalist woont en werkt in Beiroet, ziet met lede ogen aan hoe de kloof tussen de verschillende stromingen in de Arabische literatuur steeds groter wordt door de politieke ontwikkelingen in de afgelopen decennia. "In de jaren zestig ontwikkelde zich zonder enig protest van wie dan ook een moderne Arabische literatuur. Maar de oorlog tegen de Sovjet-Unie was een keerpunt. De islamitische strijders die de Afghanen hielpen kwamen terug naar hun eigen landen en namen die jihad met zich mee. Sindsdien woedt er een culturele oorlog in de Arabische wereld. De traditionalisten nemen het op tegen schrijvers die ideeën uit het Westen willen integreren in onze literatuur. Zelf probeer ik als een vrijdenker te blijven werken, als journalist én als schrijver."

Hassan Daoud zal tijdens Winternachten onder andere deelnemen aan de avond How to bluff your way into Arabic literature. Winternachten wordt van 17 t/m 20 januari 2008 gehouden in Den Haag.