'Espacio Aglutinador geeft onafhankelijke kunst de ruimte'

juli 2008 -

"Een tentoonstelling van hedendaagse Koreaanse kunst die we voor juni 2008 hadden gepland in onze onafhankelijke tentoonstellingsruimte in Espacio Aglutinador en in de nieuwe galerie Xoho in Havana, werd een dag voor de opening gesaboteerd door culturele functionarissen. Zij dwongen de curator om de expositie te verplaatsen naar een galerie die sterk onder invloed staat van de Cubaanse overheid. Helaas komen dit soort incidenten hier geregeld voor." Sandra Ceballos is directeur-curator en medeoprichtster van Espacio Aglutinador, een onafhankelijke expositieruimte die in 1995 in haar huis in Havana werd geïnstalleerd.

foto

'We are porno, SI' in Espacio Aglutinador

"Aan het begin van de jaren negentig ontstond er een tendens waarbij kunstenaars, critici, theoretici en curatoren zich distantieerden van het officiële Cubaanse kunstcircuit. Veel kunstenaars begonnen hun werk thuis tentoon te stellen en te verkopen. De overheid liet daarop een register van onafhankelijke kunstenaars opstellen waarmee ze deze 'thuismarkt' kon legaliseren. Inmiddels kiezen steeds meer jonge en beginnende kunstenaars ervoor om onafhankelijk te opereren. Zij worden hierbij geholpen door internationaal beroemde Cubaanse kunstenaars, curatoren en galeriehouders, en door tentoonstellingsruimtes als Espacio Aglutinador."

Inmiddels is de ruimte van Ceballos een belangrijk referentiepunt voor cultureel Havana door de artist in residence-projecten en baanbrekende tentoonstellingen die er worden georganiseerd. "Voor de tentoonstelling We are Porno, SI over pornografische kunst heb ik nauw samengewerkt met de exposerende kunstenaars. Zij vertelden mij anekdotes en er ontstonden gezamenlijke ideeën. In zekere zin werden zij hierdoor een beetje hun eigen curators."

"Het zou geweldig zijn als er ook een intensievere dialoog zou ontstaan tussen de onafhankelijke kunstscene en de kunstenaars die zich meer associëren met het overheidsysteem. Het is natuurlijk utopisch om te denken dat alleen artistieke kwaliteit richtinggevend zal worden binnen de kunstwereld. Dat is nergens in de wereld zo, dus ook niet in Cuba. Maar het zou goed zijn als de gevestigde orde hier in Cuba wat minder ten gunste van een kleine selecte groep zou fungeren. Die weet zich met langdurige verblijfsvergunningen buiten Cuba te vestigen of kan in Cuba zelf met de nodige gemakken en privileges werken. Deze groep heeft nauwelijks een idee van wat er buiten de poorten van zijn kunstinstellingen gebeurt."