CIE Erfgoeddag Zuid-Afrika krijgt vervolg als internetplatform

juni 2008 -

Het Centrum voor Internationale Erfgoedactiviteiten is een kenniscentrum en een netwerkorganisatie op het gebied van gemeenschappelijk cultureel erfgoed en cultuur en ontwikkeling. Op 5 juni 2008 organiseerde het de derde CIE-Erfgoeddag. Na eerdere erfgoeddagen over Indonesië en Suriname stond deze dag in het teken van het erfgoedveld van Zuid-Afrika. De dag startte zeer toepasselijk in de Hernhutterkerk van de Evangelische Broedergemeente te Zeist, welke directe banden heeft met Genadendal in Zuid-Afrika.

Hoofddoel was om door het uitwisselen van informatie en ervaringen de mogelijkheden te verkennen om tot een betere samenwerking te komen in het veld. De ochtend was gereserveerd voor een plenair gedeelte waar met lezingen en posterpresentaties zo breed mogelijk aandacht werd besteed aan de projecten. De voorzitter van ICOM (International Council of Museums) - South Africa, professor Henry Bredekamp, gaf een lezing over de samenwerking op het gebied van gemeenschappelijk cultureel erfgoed na februari 2008. In die maand was staatssecretaris Timmermans namelijk in Zuid-Afrika om deze samenwerking te intensiveren.

De andere lezingen gingen in op belangrijke thema's in het gemeenschappelijk erfgoedveld van Zuid-Afrika en Nederland, zoals het gebouwde erfgoed, het Afrikaans, onderwaterarcheologie en collectiedigitalisering in musea. 's Middags brachten de deelnemers in verschillende werkgroepen de knelpunten en kansen voor samenwerking in kaart. Er werden gezamenlijk aanbevelingen geformuleerd om meer samenhang te creëren in erfgoedprojecten.

Om het netwerk de mogelijkheid te geven met elkaar in contact te blijven, en kennis en expertise over projecten uit te wisselen, is er door het CIE een internetplatform ontwikkeld en gepresenteerd. Dit platform wordt een centraal punt waar alle informatie te vinden is over internationale erfgoedprojecten en waar men met elkaar in discussie kan. Het is binnenkort te vinden op de website van het CIE. De Erfgoeddag was meer dan zomaar een bijeenkomst. Hij zal hopelijk leiden tot meer samenhang in erfgoedprojecten en tot een veld dat van elkaars projecten op de hoogte is.

Annemarie Willems werkt bij het CIE. Haar werkterrein is het cultureel erfgoed van Suriname.