Lamis Saidi: "Internet betekent een revolutie voor de Arabische literatuur"

maart 2008 -

Internet is voor veel jonge Arabische schrijvers een belangrijk medium om hun stem te laten horen. De Algerijnse dichteres Lamis Saidi publiceert regelmatig op Arabische online-fora. "Het leuke daarvan is dat lezers direct commentaar kunnen leveren op mijn gedichten", vertelt ze enthousiast. "Er zijn maar weinig literaire tijdschriften in de Arabische wereld en veel getalenteerde schrijvers vinden het moeilijk om hun werk gepubliceerd te krijgen. Een klein groepje mensen manipuleert de uitgeverswereld en zij hebben niet altijd oog voor cultuur. Internet betekent dan ook een revolutie voor de Arabische literatuur. We kunnen zo als dichters een veel groter publiek bereiken."

Foto: Serge Ligtenberg

Saidi (26) groeide op in een intellectueel Algerijns milieu en bezocht als kind Franse en Engelstalige scholen in Libië. "Daar zat ik in de klas met kinderen uit meer dan twintig landen. Ik heb er wereldwijd vrienden aan overgehouden en kennisgemaakt met grote Europese dichters als Keats. Hij heeft me geleerd om mooi en elegant mijn diepste gevoelens te verwoorden."

Poëzie biedt tegenwicht aan alle ellende die Saidi omringt. "Als Algerijnse werd ik op mijn negende al geconfronteerd met het terrorisme. En dan ga je nadenken over leven en dood. Hoewel het geweld nu minder is geworden, hangt er nog steeds iets in de lucht. Dat is het verschil met Europa. Daar zijn mensen bang voor iets wat misschien op hen afkomt. In de derde wereld, in mijn land, zijn we bang voor de werkelijkheid, voor dingen die dagelijks gebeuren. Gelukkig heb ik de poëzie ontdekt. Poëzie kan de werkelijkheid niet veranderen. Maar poëzie legt wel de levenskracht bloot die in ons allen schuilt. Poëzie en kunst helpen ons om onszelf te ontdekken, ons leven vorm te geven en een brug te slaan naar andere werelden."

Lamis Saidi trad op tijdens Winternachten 2008.