ICACD plaatst cultuur op de ontwikkelingsagenda in Afrika

mei 2008 -

De Afrikaanse ontwikkelingsstamppot is te lang cultureel ongekruid gebleven. Dit vormde de uitdaging voor de afgevaardigden uit zeventien landen tijdens een ontmoeting in april 2008 in Kumasi, Ghana in April 2008. Daar vond het eerste internationale congres plaats over Afrikaanse cultuur en ontwikkeling.

De gedelegeerden bespraken ideeën voor het verbeteren van beleidsstructuren, hulpprogramma's, methodes om conflicten op te lossen en economische ontwikkelingsplannen. Alles werd door een culturele bril bekeken, in plaats van deze te negeren. "Wij zijn gedreven mensen die erachter zijn gekomen dat cultuur schittert door afwezigheid op praktisch alle ontwikkelingsagenda's en in ontwikkelingsactiviteiten", zegt een van de organisatoren, David Kwao-Sarbah. "Vertel mij de plaats van cultuur in de millenniumontwikkelingsdoelen. Je zult het er niet aantreffen."

Doel van de organisatoren was het creëren van een platform voor wetenschappers, kunstenaars en cultureel-beleidsmakers. Niet alleen om te discussiëren en aanbevelingen te doen voor langetermijnplannen. Maar ook om de deelnemers de gelegenheid te geven ideeën uit te wisselen en te verfijnen die direct toegepast kunnen worden. "Nadat we gepraat hadden met de nationale kunstraad van Zuid-Afrika, bleken ze heel geïnteresseerd in het werk dat gedaan wordt in Australië. Vooral de herstructurering die is doorgevoerd in de financieringsprogramma's en hoe dat hun eigen herzieningen kan beïnvloeden", zegt Gemma Pepper van de West Australia Department of Culture and the Arts. "Zo'n uitwisseling kan dus heel waardevol zijn."

Deelnemers deden ook inspiratie op tijdens het bezoek aan verschillende culturele locaties. Twee boeren besloten, nadat zij een Kente-weefdemonstratie hadden bijgewoond in een dorp in de buurt van Kumasi, een van de getoonde methodes bij thuiskomst direct in de praktijk te brengen. "Cultuur", zegt Kwa-Sarbah, "is het zout in de pap. Je kunt het niet weglaten en toch lekker eten!"