Marokkaans festival voor soeficultuur benadrukt spiritualiteit

mei 2008 -

"Over de soeficultuur bestaan veel misverstanden. Dat is niet vreemd, want soefi is een veelomvattend, complex begrip. Je kunt het wellicht het beste omschrijven als de mystieke stroming binnen de islam, die het geloof wil overstijgen. Een soefi stelt zijn leven in dienst van anderen omdat hij daarmee dichter bij God kan komen. De soeficultuur met zijn spiritualiteit en vele uitingsvormen in poëzie, beeldende kunst en filosofie, toont een zeer tolerante kant van de islam die veel meer aandacht verdient", zegt Nayla Khalek van het Festival de Fès de la Culture Soufie.

photo

Ensemble Rabi’A

Fès is vanouds het culturele, religieuze en intellectuele centrum van Marokko. Bij muziekliefhebbers is de stad bekend van het Festival des Music Sacrées du Monde. Aanvankelijk werd daar vooral gewijde muziek gepresenteerd, maar inmiddels treden er allerlei artiesten op uit het wereldmuziekcircuit. Om die reden ontstond in 2006 het Festival de Fès de la Culture Soufie.

Khalek: "Het soefisme wordt wereldwijd gepraktiseerd en wint al jaren aan populariteit. Het is ontstaan in de tijd van Mohammed. De 13e-eeuwse Perzische dichter Jalal ad-Din Rumi geldt als de invloedrijkste naam in de soeficultuur. Met ons festival willen we het pure soefisme onder de aandacht brengen. Het programma bevat strikt religieuze muziek, omlijst door films, lezingen, debat en rondetafelgesprekken. Het is ook een poging om op een andere manier toeristen naar Fès te trekken. Er zijn steeds meer mensen die graag verder kijken dan de gratuite exotiek van andere culturen en spiritueel verrijkt huiswaarts willen keren."

Op de tweede editie van het festival dat van 17 tot 24 april 2008 plaatsvond, traden onder meer muziekensembles uit Iran, Syrië, Egypte en Marokko op. Opvallend was de weerklank die de concerten vonden bij het publiek. Een van de optredende groepen was het Ensemble Rabi’A dat bestaat uit negen vrouwen, afkomstig uit West-Afrika, Maghreblanden en Frankrijk. Hun liederen zijn muzikaal gezien niet erg bijzonder, maar er werd massaal en luidkeels meegezongen.

Khalek toont zich tevreden met het verloop van het festival. "Hoewel soefisme bepaald niet voor iedereen toegankelijk is, zien we zeker mogelijkheden om dit festival de komende jaren verder uit te breiden."