Commonwealth Foundation geeft cultuur prioriteit

november 2008 -

De Commonwealth Foundation heeft een rapport uitgebracht, getiteld Putting Culture First, over cultuur en ontwikkeling. Daarmee erkent de Commonwealth Foundation nu ook het belang van cultuur voor duurzame ontwikkeling. Het rapport werd op donderdag 6 november 2008 gepresenteerd tijdens een internationaal congres in Londen.

image

De Commonwealth Foundation is opgericht door de verschillende overheden van het Britse Gemenebest. De stichting zet zich in voor ontwikkeling, democratie en cultureel begrip in het Gemenebest en is daarbij gericht op maatschappelijke, politieke en culturele organisaties. Met 53 lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en veel voormalige Britse koloniën, is de variatie van culturen binnen het Gemenebest groot. Desondanks werd cultuur er altijd beschouwd als een marginale zaak. Die houding is nu aan het veranderen en het rapport biedt een kader voor een nieuwe aanpak.

Het afgelopen jaar heeft de Commonwealth Foundation zowel overheden als maatschappelijke organisaties en de cultuur- en ontwikkelingssector gevraagd naar hun visie op cultuur en ontwikkeling. Uiteraard liep het perspectief binnen de verschillende sectoren sterk uiteen. Kunstenaars realiseren zich vaak niet dat hun werk maatschappelijk belang kan hebben; terwijl ontwikkelingswerkers eerder het nut inzien van een waterput dan van een theaterstuk. Ook waren er verschillen tussen Noordelijke en Zuidelijke landen in de definitie van de begrippen 'cultuur' en 'ontwikkeling'. De Commonwealth Foundation is echter niet blijven steken in een discussie over de precieze definitie, maar beschouwt alle verschillende perspectieven juist als een unieke kans.

Cultuur, in het rapport, wordt opgevat als culturele expressie. Het rapport laat het niet bij de simpele constatering dat er een verband is tussen cultuur en ontwikkeling. Het beschrijft hoe dat verband er dan precies uitziet. Aan de ene kant is cultuur een instrument voor ontwikkeling. Straattheater in India wordt bijvoorbeeld ingezet om te waarschuwen voor hiv. Een andere invalshoek is om het proces van ontwikkeling te beschouwen vanuit cultureel perspectief. Zo wees onderzoek in Oeganda uit dat ontwikkelingswerkers bij cultuur vooral dachten aan 'primitieve' cultuur als obstakel voor ontwikkeling. De positieve aspecten van diezelfde cultuur zagen ze over het hoofd. In het rapport komen in totaal zeven invalshoeken aan bod, met concrete voorbeelden en praktische aanbevelingen in elk hoofdstuk.

Download het rapport Putting culture first [pdf]