Volkenkundig museum in Khulm wordt toeristische trekpleister

november 2008 -

Sinds 2006 houdt het Centrum voor Internationale Erfgoedactiviteiten (CIE) zich in Afghanistan bezig met de ontwikkeling van een programma voor Cultuur en Ontwikkeling. Zo wil het CIE bijdragen aan de wedergeboorte van de Afghaanse museale wereld. In april 2007 opende in het nationale museum in Kaboel al een tentoonstelling met foto's van de bazaar in Tashqurghan vóór de verwoesting door de Sovjets. Op dit moment, november 2008, wordt er hard gewerkt aan de renovatie van het museum in Kaboel en de restauratie van het Bagh-e Jehan Nama- paleiscomplex in Khulm, het vroegere Tashqurghan.

image

Bagh-e Jehan Nama- paleiscomplex

Het project wil zowel Afghanen als een internationaal publiek opnieuw interesseren voor de Afghaanse cultuur. Niet voor niets reisde de openingstentoonstelling van het Nationaal Museum al naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam, en naar de National Gallery of Art in Washington. Later zal deze tentoonstelling deel uitmaken van de vaste collectie in Khulm. In het paleiscomplex wordt een volkenkundig museum gevestigd. Voor het zover is, moet er echter nog veel gebeuren. Muren staan op instorten en her en der liggen er mijnen. Ook moet een viertal tankwrakken verwijderd worden. Voor de restauratie is het bureau AFIR architects uit Kaboel aangetrokken. Dit jaar is met hulp van lokale autoriteiten en metselaars begonnen met de restauratie van de muur om het paleis.

AFIR architects neemt ook de renovatie van het Nationaal Museum in Kaboel voor zijn rekening. Het is de bedoeling dat daar in 2011 een permanente tentoonstelling opent met objecten van alle etnische groeperingen in het land. Het Nationaal Museum moet dan weer in de staat zijn waarin het in 1979 verkeerde.

Op beide locaties wordt nauw samengewerkt met de lokale bevolking. Er vindt uitgebreide kennisoverdracht plaats tussen de Afghaanse en Europese professionals. Op deze manier ontstaat er een nieuwe infrastructuur voor de Afghaanse museale sector. Als in 2012 het project wordt afgerond, zullen het naar verwachting zowel het museum in Kaboel als het paleis en de bazaar in Khulm een grote toeristische trekpleister vormen.