Pablo Groux: 'Wij zijn de erfgenamen van een unieke culturele traditie'

oktober 2008 -

"De culturele revolutie in Bolivia heeft een naam en achternaam gekregen toen in december 2005 het Boliviaanse volk een indiaan koos als president van onze republiek. Indiaan zijn in Bolivia betekent veel: armoede, discriminatie, achtergesteld worden door overheidsinstellingen. Ik ben er daarom van overtuigd dat juist op dit moment cultuur een onmisbare factor is om onze samenleving te kunnen veranderen. President Evo Morales vroeg mij vorig jaar, vlak voor de uitreiking van de Nationale Cultuurprijs: 'Pablo, wat is cultuur?', waarop ik antwoordde: 'Cultuur is alles: de manier waarop je spreekt, hoe je je kleedt, hoe je van het leven geniet.' Na enig nadenken zei hij daarop: 'Cultuur is dus de witte biljartbal die het spel bepaalt.' Je kunt die witte bal natuurlijk niet zo maar een willekeurige kant uit stoten. Wanneer je cultuur in beweging wilt brengen moet je een conreet doel voor ogen hebben. Daarmee kun je met een wilgemikte stoot een andere speelbal in de biljartzak laten verdwijnen."

image

Pablo Groux

"We bevinden ons op een punt waarop we de voorwaarden van dit spel opnieuw kunnen bepalen. Toen ik anderhalf jaar geleden staatssecretaris van Cultuur werd, trof ik een instelling met weinig budget en zonder projecten. Ik wil daarom een volwaardig ministerie creëren met een eigen portefeuille en met volledige politieke legitimiteit. De mensen die in dit land de beslissingen nemen moeten ervan overtuigd raken dat cultuur allesbepalend voor een samenleving is. Inmiddels hebben we hiervoor diverse initiatieven in gang gezet. Eén van de interessantste is de Jornadas Culturales. Dit zijn bijeenkomsten in de diverse provincies om de culturele sector te analyseren en politieke voorstellen te formuleren. Van ambtenaren tot kunstenaars, van culturele instellingen tot maatschappelijke organisaties; iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan elf cultuurgerelateerde debatgroepen die moeten resulteren in een nationaal gedragen dialoog."

"De essentiële vraag zal zijn: wie zijn we? Vanzelfsprekend zijn we de erfgenamen van een unieke culturele traditie. Ik denk dat het logisch is om die eigenheid te benadrukken. Benadeel je daarmee de positie van de huidige conservatieve kunstwereld? Jazeker, je lokt er positieve discriminatie mee uit. Ik ontken niet dat er in Bolivia waardevolle hedendaagse kunst wordt geproduceerd, maar ik denk dat we onze lokale kunstuitingen onderschatten. Daar liggen de mogelijkheden om ons te onderscheiden."