Can we make a difference? Museums, society and development in North and South

april 2009 -

Tien jonge museummedewerkers uit alle werelddelen kwamen in mei 2008 bijeen in het Tropeninstituut in Amsterdam om de 'crisis van het etnografische museum' te bespreken. Wat is de relevantie van voormalige koloniale musea in de hedendaagse samenleving? Maken zij een verschil? De tien bijdragen in deze congresbundel proberen aan te tonen dat dat zeker het geval is.

Overal ter wereld trachten instituten en individuen innovatieve manieren te vinden om het erfgoed uit het verleden relevant te maken voor het heden. Van 'cultuurbanken' in Afrika to museumcoöperatieven in Azië en 'collectiebibliotheken' in Europa – de deelstudies tonen aan dat het etnografisch museum nog steeds toekomst heeft. Dat geldt voor het Noorden en voor het Zuiden, zo lang er niet te strak wordt vastgehouden aan de begrippen 'etnografisch' of 'museum'.

Bulletin 387 Tropenmuseum
Can we make a difference? Museums, society and development in North and South
Paul Voogt (ed)
(KIT Publishers, € 25,-)