De kunsten staan lang niet altijd hoog op de politieke agenda in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Toch erkennen steeds meer regeringen het belang van cultuur op zich en in relatie tot sociale en economische ontwikkeling.

Peru

februari 2009 -

Het grootscheepse proces dat moet leiden tot nieuw cultuurbeleid én de oprichting van een ministerie voor cultuur is nog niet ten einde in Peru. Begin december 2008 vond in Lima het eerste nationale congres over cultuurbeleid plaats. Een vervolg staat voor 2009 op het programma, naast twee regionale conferenties in het noorden en het midden van het land. Het slotdocument van de eerste nationale conferentie ligt inmiddels ter bespreking bij het parlement. Het dient als basis voor het toekomstige ministerie voor cultuur.

"De culturele sector in Peru is momenteel erg versnipperd", zegt Jorge Delgado, coördinator van het project Perú Cultura y Desarrollo 2008. Dat heeft het Instituto Nacional de Cultura als thuisbasis en ontvangt subsidie van de Spaanse ontwikkelingsorganisatie AESID. "Cultuur is nauwelijks georganiseerd. Als sector bestaat het eigenlijk niet." De conferentie was dan ook vooral een ontmoetingsplaats voor alle culturele instanties in Peru. Er werd geprobeerd het netwerken te stimuleren. Daarnaast was er aandacht voor de economische potentie van cultuur en de rol die cultuur heeft als bindmiddel tussen de Peruanen.

De beleidsformulering bestond tot nu toe uit drie etappes. Werkgroepen van in totaal meer dan honderd experts werkten sinds april 2008 aan acht subthema's, variërend van cultureel erfgoed en muziek tot 'levende culturen' en audiovisuele kunsten. Zij formuleerden hun visie op de 'culturele toekomst' van Peru en kwamen met voorstellen voor concrete acties. De documenten die daaruit voortkwamen werden in oktober en november 2008 aan het publiek in Lima, Chiclayo, Tacna, Tarapoto en Huancayo gepresenteerd. Iedereen die er iets aan wilde toevoegen kon meediscussiëren. De bijdragen vonden vervolgens hun weg naar een ontwerpdocument, dat als richtlijn voor de debatten tijdens de nationale conferentie diende.